שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

הזנת גמולים

מערכת שעות שחף מאפשרת להזין את כל הגמולים של כל מורה. תהליך הזנת גמולים הוא תהליך חשוב שעוזר לסכם את כל השעות של משרת מורה. בנוסף, נתוני גמולים הם חלק מהשעות הפרונטליות של מורה, נתונים אלה הם חובה לחישוב של שעות רפורמה ע"י מחשבון רפורמה.

הזנת גמולים דרך גיליון לימודים

ניתן להזין גמולים של מורה ממסך נתונים מנהלתיים או מהגיליון לימודים. לצורך הזנת גמולים מהגיליון לחצו על כפתור בחירת עמודות

תמונה

תמונה

סימנו עמודות הבאות:
  1. סוג שעה
  2. חטיבה
  3. שעות מורה לתשלום
  4. גמול
  5. סיבת גמול
  6. אחוז
  7. שאלון בגרות

לאחר בחירה של עמודות ניתן להזין ערכים של גמולים.

אנא שימו לב: יש לבחור סיבת גמול מתוך ערכים הבאים:
  1. בגרות
  2. חינוך
  3. תפקיד - יש לבחור מהרשימה של תפקידים

הסיבה לכך היא במחשבון רפורמה, שמכיר את סיבות אלה ומסכם אותם לשעות פרונטאליות לצורך חישוב שעות רפורמה

תמונה

הזנת גמולי בגרות

מערכת שחף עוזרת לכם לחשב את גמולי בגרות לכל מורה שמגיש לבגרות. משצרכים לעשות זה לבחור שאלון בגרות מהרשימה ומערכת שחף תחשב לכם את גובה הגמול בשעות וגם באחוזים

לחיצה על כפתור Enter בעמודה של שאלון בגיליון פותחת מסך בחירת שאלון

מסך בחירת שאלון

מסך בחירת שאלון