שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

מורים

חלון מורים

חלון מורים

המערכת מאפשרת מספר דרכים בכדי לעבור לחלון המורים:
1. בחירה ב "כלים -> מורים" שבתפריט הראשי.
2. בחירה באייקון מורים תמונה מתפריט האייקונים.
3. לחיצה על CTRL+1.


אפשרות זו נועדה ליצירת מאגר נתונים בית-ספרי בכל הנוגע למורים. ניתן לקלוט מורה חדש בכל שלב משלבי העבודה, וכמו כן בכל שלב ניתן לעדכן נתוני מורה קיים.
ייעוד חלון זה הוא להציג את כל רשימת המורים בבית הספר, כשבהמשך חלון זה ישמש לצרכים הבאים:
1. מעבר למערכת השעות של המורה.
2. הצגת מספר השעות אותם מלמד המורה וכמה שעות מתוכם כבר שובצו לו במערכת.

שימו לב: שם המורה יופיע במערכת הכיתה, ולכן כדאי להקפיד על דיוק בזמן הקלדת שמות המורים.


הצגת מערכת של מורה

בלחיצה על סימן תמונה בחלון זה יוכל המשתמש לראות את המערכת של המורה הנבחר.
בתחילת עבודה, המערכת תהיה ריקה.
לעבודה עם מערכת השעות ראה דף מערכת שעות.הוספת מורה חדש

הוספת מורה חדש

הוספת מורה חדש

בלחיצה על סימן התמונה.
בחלון זה יוקלדו כל הנתונים האישיים של מורי בית הספר. הנתונים שיוקלדו על כל מורה הם:
1. שם משפחה
2. שם פרטי
3. מספר ת.זהות
4. טלפון
5. טלפון נייד
6. כתובת
7. Email
8. מספר שעות יעד
- מספר השעות שהמורה מיועד ללמד.
9. מספר מנב"ס - ימולא אוטומטית, זהו מספר תעודת הזהות של המורה.
10. צבע - הצבע בו יוצג המורה במהלך העבודה.


  • לבסוף, לחץ על "הוסף", להוספת המורה החדש. החלון יישאר פתוח לכדי המשך עבודה, בכדי לצאת מהחלון לחץ על "בטל"

מחיקת מורה קיים

בלחיצה על סימן התמונה.
כשמו כן הוא, מחיקת המורה המסומן ממאגר הנתונים.

עריכת פרטים

עריכת מורה קיים

עריכת מורה קיים

מידע מורחב

מידע מורחב

בלחיצה על סימן תמונה ייפתח חלון הדומה ל"הוספת מורה", למעט שתי אפשרויות נוספות:

אפשרויות - ייפתח חלון חדש ובו תהיה האפשרות לסמן את המורה הנבחר כ"לא פעיל".


מידע מורחב - ייפתח חלון חדש ובו כל הנתונים לגביי שכר המורה:
1. בחירת תקופה - ניתן לחלק את תקופת העבודה של המורה. בלחיצת "הוסף תקופה" ניתן להוסיף תקופה נוספת, והניווט בין התקופות יתבצע בלחיצה על שם התקופה עצמה.
2. תכנון שעות למורה - בו יוצגו השעות אותם מתוכנן המורה לתת; לפי כיתה, מקצוע, גמול, סיבת הגמול, ואחוז(יוצג רק לאחר הזנה בנתונים מנהלתיים/לשונית מאפיינים בגיליון)
3. גמולים נוספים - לחיצה על כפתור "הוסף", תפתח בפניי המשתמש את האפשרות להוסיף גמולים נוספים אשר לא כלולים בתכנון השעות.
4. אחוזים נוספים - לחיצה על כפתור "הוסף", תפתח בפניי המשתמש את האפשרות להוסיף אחוזים נוספים אשר לא כלולים בתכנון השעות.
5. מילוי פרטיי המורה - יכלול בתוכו את: דרגה, תעודה, רישיון, ותק, ת.לידה, צבא, תמריץ, שעות בסיס, שעות חוזה, סוגי משכורת, מחיר נסיעה ועוד.


רענון

במידה ומידע חדש הוזן למערכת ואינו מופיע עדיין ברשימת המורים, ניתן ללחוץ על כפתור תמונה, בכדי לרענן את הרשימה.

סנן גיליון

גיליון מסונן לפי מורה

גיליון מסונן לפי מורה

לאחר סימון מורה רצוי ולחיצה על סימן התמונה.
אפשרות זו נותנת לסנן את הגיליון הקיים, לפי המורה הנבחר, ובכך לצפות רק בפרטים הרלוונטיים של אותו מורה הנמצאים בגיליון.

ניתן לבטל את הסינון בלחיצה על תמונה, הנמצא באייקונים של הגיליון.

חיפוש

ניתן לחפש את המורה הרצוי במידה ורשימת המורים ארוכה מדי, או לחלופין, לא מצליחים למצוא את המורה הרצוי באופן ידני.מיון לפי סדר האלפבית או סדר קבוע

בלחיצה על אייקון תמונה, תסודר רשימת המורים בסדר אלפבית. אם הכפתור אינו לחוץ, ניתן להגדיר את הסדר של מורים ע"י הגדרת סדר, בתפריט טבלאות -> עריכת סדר.עוגן

לחיצה על אייקון תמונה, תתן למשתמש את האפשרות לעבור ביתר קלות בין המערכות של כל מורה.
כפתור זה נועד לנוחיות המשתמש בלבד, ואינו משפיע על השיבוץ.