שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

כיתות

חלון כיתות

חלון כיתות

בחלון זה יוקלדו כל הנתונים על כתות הלימוד של בית הספר.
שימו לב כי בכיתת לימוד אין הכוונה לחדרי לימוד, כיוון שהמערכת מטפלת בנפרד בחדרי הלימוד. לכן בשלב זה יוקלדו רק שמות הכיתות בבית הספר.

המערכת מאפשרת מספר דרכים בכדי לעבור לחלון הכיתות:
1. בחירה באפשרות "כלים ->כיתות" שבתפריט הראשי
2. בחירה באייקון תמונה מתפריט האייקונים.
3. לחיצה על CTRL+3.

הצגת מערכת של כיתה

בלחיצה על סימן התמונה.
בחלון זה יוכל המשתמש לראות את המערכת של הכיתה הנבחרת.
בתחילת עבודה, המערכת תהיה ריקה.
לעבודה עם מערכת השעות ראה דף מערכת שעות.

הוספת כיתה חדשה

הוספת כיתה חדשה

הוספת כיתה חדשה

בלחיצה על סימן התמונה.
בחלון זה יוזן המידע הרלוונטי לכיתה:
1. שם כיתה - השם אשר יוצג במערכות השעות השונות.
2. שכבה.
3. מספר תלמידים.
4. סוג כיתה.
5. מספר מנב"ס - יקבע לפי שכבה ומספר לפי צורת של מספר/שכבה.
דוגמה למספר מנב"ס: ז'1 - 0701, ט'3 - 0903, יב'4 - 1204.

  • לבסוף, לחץ על "הוסף", להוספת הכיתה החדשה. החלון יישאר פתוח לכדי המשך עבודה, בכדי לצאת מהחלון לחץ על "בטל".מחיקת כיתה קיימת

בלחיצה על סימן התמונה.
כשמו כן הוא, מחיקת הכיתה המסומנת ממאגר הנתונים.

מלא חסמים

בלחיצה על תמונה, התוכנה תמלא באופן אוטומטי את כמות השעות המיותרות בחסמים.
דוגמא: מערכת כיתה בעלת 30 שעות לשיבוץ, תשאיר 30-40 שעות שיבוץ פנויות. השעות המאוחרת ימולאו בחסמים.עריכת כיתה קיימת

בלחיצה על תמונה, ייפתח חלון חדש.
זהו חלון הזהה לחלון "הזנת כיתה חדשה", ונועד לשינוי פרטים במקרה של טעות.

רענון

במידה ומידע חדש הוזן למערכת ואינו מופיע עדיין ברשימת הכיתות, ניתן ללחוץ על כפתור התמונה, בכדי לרענן את הרשימה.

סנן גיליון

סינון גיליון

סינון גיליון

לאחר סימון כיתה רצויה ולחיצה על סימן התמונה.
אפשרות זו נותנת לסנן את הגיליון הקיים, לפי הכיתה הנבחרת, ובכך לצפות רק בפרטים הרלוונטיים של אותה כיתה הנמצאים בגיליון.

ניתן לבטל את הסינון בלחיצה על תמונה, הנמצא באייקונים של הגיליון.חיפוש

ניתן לחפש את הכיתה הרצויה במידה ורשימת הכיתות ארוכה מדי, או לחלופין, לא מצליחים למצוא את הכיתה הרצויה באופן ידני.מיון לפי סדר האלפבית

בלחיצה על אייקוןתמונה, תסודר רשימת הכיתות בסדר אלפבית.

עוגן

לחיצה על אייקון התמונה, תתן למשתמש את האפשרות לעבור ביתר קלות בין המערכות של כל כיתה.
כפתור זה נועד לנוחיות המשתמש בלבד, ואינו משפיע על השיבוץ.