שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

מחשבון רפורמה

מחשבון הרפורמה הוא כלי לחישוב השעות פרטניות ושהיה לפי רפורמת החינוך - עוז לתמורה או אופק חדש.
בנוסף, מחשבון רפורמה עוזר ליצור ולהוסיף קבוצות לימוד של שעות רפורמה לגיליון לימודים, לצורך שיבוץ במערכת מורה.
השימוש במחשבון ייעשה לאחר הזנת הנתונים, כאשר כל השעות הוראה וגמולים של מורה הוגדרו.

את מחשבון רפורמה ניתן לקבל בלחיצה על כפתור F3 על מורה מסוים מתוך רשימה של מורים או מתפריט טבלאות -> מחשבון רפורמה.

מחשבון רפורמה

מחשבון רפורמה


מחשבון רפורמה מציג את הנתונים עבור מורה אחד, ששמו נמצא בחלק העליון. בחלק השמאלי של מחשבון רפורמה נמצא גיליון לימודים של אותו מורה, גיליון זה הוא בסיס לחישוב שעות רפורמה וחשוב לציין את עמודות של הגיליון הזה:

1. חטיבה - יש לשייך את כל הקבוצות לימוד של מורה לחטיבה המתאימה. במקרה שיש כיתות לקבוצת לימוד, מערכת שחף משייכת בצורה אוטומטית לחטיבה, אך במקרה של ישיבות צוות או שעות תפקיד, יש לציין את החטיבה בצורה ידנית. לחיצה כפולה על שורה בטבלה זאת פותחת את מאפייני של קבוצת לימוד, שם ניתן לבחור/לתקן את השדה חטיבה

2. סוג שעה - בסיס לחישוב שעות פרטניות ושהיה הם שעות פרונטאליות בלבד (בנוסף לגמולים שמוזנים בנפרד). שעות אלה מוגדרים בשחף כשעות הוראה. אם יש למורה בגיליון שלו ישיבות צוות למשל, חובה לציין זאת בסוג שעה - ישיבת צוות, כך ש מחשבון רפורמה לא יתחשב בשעות ישיבת צוות כשעות פרונטאליות.

3. שעות מורה לתשלום - עמודה זאת קובעת את מספר האמיתי של שעות פרונטליות לקבוצת לימוד, מספר זה יכול להיות שונה ממספר שעות לשיבוץ במקרה של קבוצה סמסטריאלית

תמונה

4. טבלה בחלק הימיני מסכמת את כל השעות של מורה ומציגה בסיס לחישוב פרטני ושהיה. סיכומים של שעות מופיעים לפי חטיבה. אם מורה נמצא ברפורמה בחטיבה מסוימת יש לבחור את סוג הרפורמה בעמודה רפורמה של טבלה הזאת.

5. אזור זה מכיל פרוט של כל שעות רפורמה מחושבים לפי סוגים. בפעולת חישוב, ממלא מחשבון רפורמה את שדות עריכה (שדות הלבנים באיור) בערכים מחושבים לפי טבלאות של משרד החינוך. שדות אלה ניתן לערוך, אם יש צורך. שדה ש"ש של מורה מורכב משעות הוראה וגמולים.

מספרי שעות מחוץ לשדות עריכה מציגים את כמויות של שעות שנמצאים בגיליון מורה בשלב נוכחי.

סיום של תהליך חישוב הוא שלב יצירה והוספה של קבוצות לימוד לגיליון לימודים. ע"י לחיצה על כפתור יצירת קבוצות מחשבון רפורמה מייצר קבוצות לימוד ומוסיף אותם לגיליון לימודים.