שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

נתונים מנהלתיים

נתוהים מנהלתיים

נתוהים מנהלתיים

מערכת שחף מציעה בנוסף לבניית מערכת שעות שנתית וניהול שוטף של בית הספר, גם כלים לנהל ולעקוב אחר שכר המורים בקלות.
הכלי הראשון העומד בפני במשתמש הוא נתונים מנהלתיים.
לכניסה לעמוד זה, יש לבחור בלשונית טבלאות אשר בסרגל הכלים, ולבחור בנתונים מנהלתיים.
בחלון שייפתח יוצגו השעות שהזנו שלב קודם בבניית הגיליון.
כל הפעולות שנוגעות באופן אישי לכל מורה, יכולות להתבצע גם דרך הגיליון תחת מאפיינים.
אך לפני שנוכל להזין שכר מורים, יש להגדיר גורמים משלמים וסיבות גמול.
כמו כן, ניתן לצפות בסיכום חלוקת השכר למורים.

הזנת גורמים משלמים

הזנת גורמים משלמים

הזנת גורמים משלמים

לחיצה על גורמים משלמים, יפתח חלון הזנה.
בחלון זה, ניתן להזין את כל גורמי משלמי השכר, ולצפות בגורמי שכר קיימים ופרטיהם.
הוספת גורם משלם - תמונה יפתח חלון חדש, יש להכניס את כל פרטי גורם המשלם, וללחוץ על שמור.
מחק - יש לסמן את השורה הרצויה למחיקה וללחוץ על תמונה.
ערוך - תמונה יפתח חלון זהה להוספה חדשה, כאן יהיה ניתן לערוך את פרטי הגורם המשלם.
הדפס - ידפיס את הגורמים המשלמים.

סיום העבודה, יש ללחוץ על שמור.


הזנת סיבות גמול

רשימה של סיבות גמול

רשימה של סיבות גמול

לחיצה על סיבות גמול, יפתח חלון הזנה.
בחלון זה, ניתן להזין את כל סיבות הגמול, ולצפות בסיבות קיימות.
הוספת סיבה - תמונה יפתח חלון חדש, יש להכניס את הסיבה והערה אם קיימת.
מחק - יש לסמן את השורה הרצויה למחיקה וללחוץ על תמונה.
ערוך - תמונה יפתח חלון זהה להוספה חדשה, כאן יהיה ניתן לערוך סיבה קיימת.


סיום העבודה, יש ללחוץ על שמור.
הזנת גורם משלם יחיד

לחיצה על תמונה תאפשר הזנת גורם משלם זהה לכל מורי בית הספר.
תעשה רק בתחילת עבודה, במידה ויש גורם משלם נפוץ בקרב המורים.
ייפתח חלון חדש בו נצטרך לבחור גורם משלם.
במידה והפעולה הרסה לנו הזנת נתונים קודמת, יש ללחוץ על כפץור בטל.

הזנת גורם משלם לפי חטיבה

בחירת גורם משלש לפי חטיבה

בחירת גורם משלש לפי חטיבה


ניתן להזין גורם משלם באופן גורף לכל קבוצות לימוד לפי חטיבה, לדוגמה:

  • לכל קבוצות של חטיבת ביניים להזין משרד החינוך
  • לכל קבוצות של חטיבה עליונה להזין בעלות

לצורך כך יש ללחוץ על החץ משמאל לכפתור תמונה, יפתח מסך בחירת גורם לפי חתיבההגדרת שכר שעת לימוד

במהלך עבודתו של המורה, אופי השיעורים שהוא מעביר שונה האחד ממשנהו.
משמע, גורם משלם וסיבות גמול שונות. לכן נדרש להזין גורם לכל רשומה בגיליון.
עבודה זו זהה לעבודה בגיליון.
בעמודות גורם משלם וסיבות גמול, יש לסמן את התיבה וללחוץ על מקש הENTER, פעולה זו תפתח רשימה קיימת שממנה נבחר את הגורם/סיבה הרצוי/ה.
בכל שאר העמודות ההזנה תתבצע באופן ידני.

שימו לב, כי עמודת שעות ועמודת תשלום צריכות להיות חופפות, אלא אם כן הוגדרו שעות ללא תשלום.

סרגל הכלים

העתקה והדבקה של רשומה

כאשר ישנה סיבה החוזרת על עצמה/גורם משלם/גמול/אחוז החוזר על עצמו, ניתן להעתיקו לרשומה אחרת.

תהליך ההעתקה יבוצע לפי השלבים הבאים:
בחירת התיבה מהרשימה אותה רוצים לשכפל.
לצורך ביצוע העתקה ישנן מספר אפשרויות והן:
1. לחיצה על כפתור ימין של העכבר ובחירה באפשרות העתקה.
2. בחירה של אייקון תמונה מתוך סרגל הכלים של חלון הגיליון.
3. בעזרת המקלדת לחיצה על הצירוף של הלחצנים ctrl+c.

תהליך ההדבקה יבוצע לפי השלבים הבאים:
בחירת התיבה ברשימה בה רוצים להדביק את התיבה שהעתקנו.
לצורך ביצוע הדבקה של הרשומה ישנן מספר דרכים והן:
1. לחיצה על כפתור ימין של העכבר ובחירה בפשרות הדבקה.
2. בחירה של האייקון תמונה מתוך סרגל כלים של חלון הגיליון.
3. בעזרת המקלדת לחיצה על הצירוף של הלחצנים ctrl+v.

סינון

סינון הוא כלי המאפשר לנו לצפות ברשומות הרלוונטיות לאותו מורה/כיתה/מקצוע.

סינון לפי מורה – בסרגל הכלים של חלון הגיליון נמצא האייקון תמונה אייקון זה מאפשר להקליד שם של מורה ולקבל את כל הרשומות בהם נמצא שם המורה.
המערכת כוללת כלי להשלמה של הטקסט הנכתב, ולכן במקרים בהם לא זוכרים את השם המלא של המורה מספיק רק להקליד את האות הראשונה בשם ונקבל את שמות כל המורים המתחילים באותה אות.
סינון לפי כיתה - בסרגל הכלים של חלון הגיליון נמצא האייקון תמונה אייקון זה מאפשר לבחור כיתה ולקבל את כל הרשומות של הכיתה.
סינון לפי מקצוע - בסרגל הכלים של חלון הגיליון נמצא האייקון תמונה אייקון זה מאפשר לבחור מקצוע ולקבל את כל הרשומות של המקצוע.
  • ביטול סינון - בסרגל הכלים של חלון הגליון נמצא האייקון תמונה. אייקון זה מבטל את פעולת הסינון או החיפוש שבוצעו לפני כן ומחזירה לחלון הגיליון את תצוגת כל הרשומות המקוריות.

הדפס

מתבצע בלחיצה על סמל התמונה ניתן להדפיס את כל פרטי שכר המורים.
כמו כן ניתן לייצא את הרשימה לתוכנת אקסל.