שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

קיצורי דרך

RSS
עודכן ב 14/07/2017 18:29 על ידי ולדימיר בקטגוריה כללי

קיצורי דרך לעבודה בגיליון לימודים

Enterהזנת ערך לתוך משבצת בגיליון - תהליך בניית קבוצות לימוד
Deleteמחיקת שורה (קבוצת לימוד)
Shift - Deleteמחיקת ערך של משבצת בגיליון
Insertהוספת שורה חדשה לסוף לגיליון
Shift - Insertהכנסת שורה בין שורות
↑ - Ctrlהזזת שור למעלה
↓ - Ctrlהזזת שור למטה
~ - Shiftפתיחת מערכות שעות של מורים וכיתות השייכים לקבוצת לימוד או הקבצה
F2חלון אילוצי שיבוץ של קבוצת לימוד מסומנת
F3חיפוש והצגה של אפשרויות שיבוץ במערכות המתאימות
Shift - F3חיפוש והצגה של אפשרויות שיבוץ ע"י החלפה במערכות המתאימות
F4הצגת שיבוץ של קבוצת לימוד במערכות המתאימות
Shift - F4הצגת שיבוץ של קבוצת לימוד שבורה במערכות המתאימות
F5בניית הקבצה מתוך שורות מסומנות
F6ביטול הקבצה
F7הצגת משקלי שיבוץ לשורות מסומנות במערכות המתאימות
F8הצגת חתך חסמים למורים של הקבצה
F9חיפוש חדרים פנויים ושיבוץ חדרים
F10הצגת מאפיינים מתקדמים של קבוצת לימוד
Ctrl - F10עריכת מאפיינים של מורה או מקצוע
F11הצגת מקומות שיבוץ של קבוצת לימוד
Shift - F11חיפוש שיבוץ חריג של קבוצות לימוד
Ctrl - Xגזירה של קבוצות לימוד מסומנות לצורך הדבקה במקום אחר בגיליון
Ctrl - Cהעתקה של קבוצות לימוד מסומנות
Ctrl - Vההדבקה של קבוצות לימוד מסומנות
Ctrl - ZUndo - ביטול פעולה אחרונה
Ctrl - Bהעתקה של ערך משורה למלה
Ctrl - Fחיפוש בגיליון
Shift - Fחיפוש חוזר בגיליון (כאשר חלון חיפוש סגור)
Sהעברה לשדה הבא עם ערך זהה
Shift - Sהעברה לשדה קודם עם ערך זהה
Pתצוגה או עריכה של הערות מורה
Escapeמחיקת סימנים במערכות שעות

קיצורי דרך בחלון מערכת שעות

F3חיפוש והצגה של אפשרויות שיבוץ של קבוצת לימוד המסומנת בגיליון
Shift - F3חיפוש והצגה של אפשרויות שיבוץ ע"י החלפה של קבוצת לימוד המסומנת בגיליון
F4הצגת שיבוץ של קבוצת לימוד המסומנת בגיליון
Shift - F4הצגת שיבוץ של קבוצת לימוד שבורה המסומנת בגיליון
F7הצגת משקלי שיבוץ לשורות מסומנות בגיליון
F9חיפוש חדרים פנויים ושיבוץ חדרים
F10הצגת מאפיינים מתקדמים של קבוצת לימוד המשובצת
Ctrl - ZUndo - ביטול פעולה אחרונה
Deleteמחיקה של משבצת
Ctrl - Deleteמחיקה של משבצת והעברת ערך לטבלה זמנית
Tהצגת טבלה זמנית לעריכה
Eעריכת הקבצה
Aהצגת אפשרויות שיבוץ
Ctrl - Aבחירה של קבוצות לימוד מתוך הקבצה בגיליון לצורך שיבוץ הקבצה שבורה
Wחיפוש אפשרויות לסגירת חלון ע"י הזזה
Ctrl - Wהצגת ופירוט התנגשויות בסגירת חלון
Vחיפוש אפשרויות הזזה
Fחיפוש אפשרויות החלפה
Rחיפוש אפשרויות החלפה משולשת
Nחיפוש אפשרות הבאה של החלפה משולשת
Sביצוע של החלפה משולשת
Bחיפוש פתרון שיבוץ
Zהצגת שיבוץ מרובה של קבוצות לימוד שונות
Qהצגת נוות מהיר בין מערכת מקבילות
Cהצגת פרטים על התנגשות שיבוץ
Ctrl - Cהעברה להתנגשות שיבוץ
~ (טילדה)בחירה של קבוצת לימוד בגיליון והצגת גיליון
Gבחירה של קבוצת לימוד בגיליון
Ctrl - Gהצגת תוכנית לימודים של מורה או כיתה
Pחיפוש מורים פנויים
Ctrl - Pחיפוש חדרים פנויים
Yחיפוש מורים עסוקים
Hחיפוש חדרים פנויים לכל שעות של קבוצת לימוד
Ctrl - Hחיפוש חדרים פנויים שעה אחד של קבוצת לימוד
Kנעילה של שיבוץ משבצת
Ctrl - Jביטול הצגת התנגשות
Ctrl - Bהצגת חלונות
מספרים 9..1העברה למערכת מקבילה של מורה או כיתה
Escapeמחיקת סימנים במערכות שעות
רווחבחירה של משבצת לצורך החלפה