שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

תהליך קליטת קבוצות לימוד למנב"ס ב-VDI

תהליך העברת קבוצות מורכב מיצירת קבצים ICON בשחף ולאחר קליטה של קבצים אלה למערכת מנב"ס. יש צורך להעביר את הקבצים אלה למערכת מנב"ס שנמצאת ב-VDI, כלומר מחשב מרוחק וירטואלי.

העברה הזאת מתבצעת באמצעות הורדה של קבצים מדף אינטרנט: העלת קבצי מנב"ס לענן VDI וקבלת קישור

לאחר העברת קבצים ל-VDI מבצעים פעולות קליטה:

1. מפעילים מערכת מנב"ס ונכנסים לתפריט הכנה ותזמון אצוות
תמונה


2. בחלון שנפתח, רושמים אצווה 1153, בהמשך השורה לוחצים על סמל של זכוכית מגדלת ובוחרים מחצית א, לסיום לוחצים על הרץ עכשיו
תמונהלאחר לחיצה הרץ עכשיו יתבצע תהליך קליטה של קבוצות לימוד ומערכת שעות. בסיום התהליך יש לגשת לרשימה של קבוצות לימוד ולבצע שיבוץ תלמידים.