שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy
שלב חשוב לפני התחלת בניה של מערכת שעות הוא שלב תכנון שעות. בשלב זה בונים קבוצות לימוד של בית הספר, מזינים גמולים למורים, מחשבים שעות פרטניות ושהיה.

להלן מספר כתבות הסבר על התהליך: