שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

דוחות מערכת שעות

RSS
עודכן ב 10/12/2014 11:28 על ידי אופיר בקטגוריה כללי

מערכת שעות לכיתה

כוללת מספר אפשרויות לשינוי התצוגה והמלל של הדו"ח לדוגמא: לצמצם את המקצועות ברמה החזותית שיהיה צר או רחב יותר, להציג את שמות החדרים, ישנה אפשרות לראות את מקצוע העל ( הקבצות ) בדו"ח, כמו כן ניתן לראות את שמות כל המורים שמלמדים באותה שעה

פרוט הקבצות וחדרים לכיתה

הדוח מפרט את שם המורים המלמדים את הכיתה בהקבצה, באיזה שעה ויום הם מלמדים את הכיתה ובאיזה חדרים ההקבצה נלמדת.

מערכת שעות כיתה מצומצמת

מציג את מערכת השעות של הכיתה בצורה מצומצמת מבחינה חזותית.

מערכת שעות לכיתה ברשימה

אפשרות זו מציגה את מערכת השעות של הכיתה בצורה של רשימה לאורך כמו כן מבחינה חזותית ישנה אפשרות להציג את החדרים שבהם נלמדים השיעורים ולשלוט בגודל התאים בטבלה של המקצועות והחדרים בנוסף לזאת ישנה אפשרות של הוספת סוג השעה לדוגמא הוראה, פרטני, שהייה וכו..

מערכת שעות למורה

כוללת מספר אפשרויות לשינוי התצוגה והמלל של הדו"ח לדוגמא: לצמצם את הכיתות ברמה החזותית שיהיה צר או רחב יותר, להציג את שמות החדרים, ישנה אפשרות לראות את שמות המורים המלמדים באותה שעה במידה והמורה מלמד בהקבצה בדו"ח, כמו כן ניתן להציג את סוג השעה לדוגמא: הוראה, פרטני, שהייה וכו.. בנוסף לזאת ניתן להציג את החסמים שיש למורה לדוגמא: יום חופשי, ניתן לראות את ההערות שנכתבו לגבי שעות מסוימות במערכת.

מערכת שעות למורה ברשימה

אפשרות זו מציגה את מערכת השעות של המורה בצורה של רשימה לאורך כמו כן מבחינה חזותית ישנה אפשרות להציג את החדרים שבהם מלמד המורה את השיעורים ולשלוט בגודל התאים בטבלה של המקצועות והחדרים בנוסף לזאת ישנה אפשרות של הוספת סוג השעה לדוגמא הוראה, פרטני, שהייה וכו..

מערכת שעות של מקצוע

מציג את מערכת השעות של המקצוע הכוללת אפשרות לראות את המורה שמלמד ובאיזה חדר נלמד המקצוע.

מערכת שעות למקצוע לפי כיתה

מציג את מערכת השעות של המקצוע בכיתה מסוימת הכוללת אפשרות לראות את המורה שמלמד ובאיזה חדר נלמד המקצוע.

מערכת שעות למקצוע לפי מורה

מציג את מערכת השעות של המורה לפי המקצוע הנבחר.

מערכת שעות לכיתות מקובצות

מציג את מערכת שעות של הכיתה ומפרט איזה מורים מלמדים את סוגי ההקבצות ועם איזה כיתות נלמדות ההקבצות לדוגמא : מורה א' מלמד את 5 יחידות מתמטיקה את כיתות ז'1 ו ז'2 בזמן שמורה ב' מלמד את 4 יחידות מתמטיקה את כיתות ז'1 ו ז'2.

מערכת שעות לחדר

דו"ח זה מראה את שיבוץ החדר הספציפי בכל יום במהלך השבוע.

מערכת שעות לרפורמה

דו"ח זה מציג בתצוגה שבועית את כל סוגי השעות על פי בחירה וסינון לדוגמא :פרטני, שהייה, תפקיד, בגרות, הוראה וכו..

זמני סיום לימודים בכיתות

דו"ח זה מציג בכל יום את זמני סיום הלימודים בכל כיתה במהלך השבוע.

זמני סיום לימודים בחדרים

דו"ח זה מציג בכל יום את זמני סיום הלימודים בכל חדר במהלך השבוע ישנה אופציה להוסיף מי המורה המלמד באותו חדר באותה שעה.

שעות רפורמה של מורים

דו"ח זה מציג את שיבוץ שעות הרפורמה לכל מורה ומפרט באיזה סוג מקצוע בהתאם לסינון הנבחר.

מערכת שעות לכיתה ( משרד החינוך)

דו"ח זה מציג את מערכת השעות של כיתה מסוימת ע"פ הפורמט הנדרש של משרד החינוך.

מערכת שעות לפי תבנית

דו"ח זה מאפשר ליצור מערכת שעות ריקה מתוכן המאפשרת הגדרה של מספר שיעורים וגודל התאים.

ריכוז שעות למקצוע

דו"ח זה מציג את שעות המקצוע, איזה מורה מלמד את המקצוע ובאיזה כיתה כמו כן מפרט את הגמולים ובנוסף מציג את כמות השעות השבועיות ששובצו לאותה מורה באותו מקצוע.

ריכוז שעות לרכז מקצוע

דו"ח זה מציג את כמות השעות המרוכזת למקצוע ספציפי ביחס לכל מורה בנפרד המלמד את אותו המקצוע.

ריכוז שעות למקצוע לפי מורה

דו"ח זה מציג את כמות השעות המרוכזת לכלל המקצועות ביחס לכל מורה בנפרד ובנוסף מציג באיזה כיתות מלמד המורה את המקצוע.

ריכוז מלא של שעות המורה

דו"ח זה מציג את כמות השעות שמלמד המורה בפריסה של הוראה ובהתאם לגמולים לדוגמא : פרטני, שהייה, בגרות וכו..

ריכוז שעות מורה ע"פ יום

דו"ח זה מציג את כמות השעות שמלמד המורה בפריסה יומית ובהתאם לסינון סוגי השעות.

ריכוז שיבוץ למורה

דו"ח זה מרכז את שעות המורה על פי סוג המקצוע, חדר וכיתה.

ריכוז שעות למורה

דו"ח זה מרכז את שעות המורה על פי סוג המקצוע, חדר. כיתה, אחוז משרה וגמולים.

ריכוז שיבוץ לכיתה

דו"ח זה מפרט את כל שעות הלימוד לפי מקצוע, מורה, הקבצה, חדר וסוג השעה.

שעות המקצוע ע"פ כיתה

דו"ח זה מציג את כמות השעות השבועיות לכל מקצוע לכיתה מסוימת.

ריכוז שיבוץ מורים לכיתה

דו"ח זה מציג את שמות המורים ואת המקצוע אותו הם מלמדים כיתה מסוימת ואת מספר השעות השבועיות.

ריכוז מורים לכיתות

דו"ח זה מציג את שמות המורים המלמדים כיתה מסוימת.

ריכוז שעות לכיתות

דו"ח זה מציג את סך השעות לימוד השבועיות שהוגדרו לכל כיתה וכמה מתוכם שובצו.

ריכוז שעות לחדר

דו"ח זה מציג את סך השעות לימוד השבועיות שהוגדרו לכל חדר וכמה מתוכם שובצו.

גיליון לימודים לפי כיתהימי עבודה של מורים

דו"ח זה מציג את כמות ימי הלימוד של המורים ובאיזה ימים הם מלמדים.

שעות עבודה של מורים

דו"ח זה מציג את שיבוץ המקצועות של המורים בהתאם ליום הנבחר ע"פ שעה ( יש לסמן הצג שיבוץ).

שעות יום חינוך ארוך של מורים

דו"ח זה מציג ברמה השבועית מימים א' עד ו' את סוג השעה הנבחרת לדוגמא : פרטני, הוראה, בגרות וכו..(יש אפשרות לבחור יותר מסוג שעה אחד).

ריכוז שעות רפורמה ע"פ מורה

מציג את שעות הרפורמה לפי מורה ותומכות הוראה.

שעות סיום עבודה של מורים

דו"ח זה מציג בפריסה שבועית באיזה שעה מסיים בכל יום כל מורה.

מספר קבוצות למורה

דו"ח זה מפרט את מספר קבוצות הלימוד של כל המורה.

רשימת מורים לפי יום

דו"ח זה מציג את רשימת המורים המלמדים שכבה ספציפית ביום מסוים.

רשימת תורניות מורה

דו"ח זה מציג את ריכוז תורניות מורים ברמה שבועית.

רשימת תורניות למורה

דו"ח זה מציג את רשימת התורניות לפי סינון מורה ספציפי בתצוגה שבועית.

דף קשר מורים לכיתה

דו"ח זה מציג את פרטי הקשר של המורים כולל המקצועות אותם הם מלמדים כיתה מסוימת.

מצבת מורים

דו"ח זה מפרט את שעות לימוד המורים בהתאם לחטיבות, אחוז משרה, רפורמות וסיכום שעות.

ריכוז כללי לבית ספר

גיליון מורחב

דו"ח זה משקף בהתאם לסינון הנבחר את גיליון הלימודים.

ריכוז שעות ללא שיבוץ לכל המורים

דו"ח זה מרכז את כמות השעות המשובצות והשעות ללא שיבוץ כולל שעות הרפורמה של כלל המורים.

ריכוז שעות מורה ללא שיבוץ

דו"ח זה מרכז את המורים בעלי השעות הלא משובצות.

ריכוז חסמים למורה

דו"ח זה מרכז בפריסה שבועית את כמות השעות החסומות של המורה בכל יום.

חלונות למורה

דו"ח זה מציג את החלונות והדלתות של כלל המורים בפריסה שבועית.

מערכת מורים פנויים

דו"ח זה מציג בתצוגה שבועית בכל יום ובכל שעה את המורים הפנויים במערכת בהתאם לבחירה.

מורים ומקצועות

דו"ח זה מציג את רשימת המורים ואיזה מקצוע מלמד כל אחד מהם.

רשימת מורים

דו"ח זה מציג את פרטי כלל המורים של בית הספר כולל אפשרות להציג מי הגורם המשלם (מציג את מספר המנב"ס של המורה).

רשימת חדרים

דו"ח זה מציג את רשימת החדרים הקיימים בבית הספר וכולל איזה ציוד קיים בכל חדר.

רשימת מקצועות

דו"ח זה מציג את רשימת המקצועות ומספר המנב"ס שלהם ומפרט על כל מקצוע האם הוא מקצוע חובה או לא.

רשימת כיתות

דו"ח זה מציג על פי בחירת שכבה את רשימת הכיתות של אותה שכבה ואת פרטי המחנכים של אותה כיתה.

רשימת גמולים

דו"ח זה מציג את רשימת המורים שמקבלים גמולים את מספר השעות ואת סוג הגמול.

מידע מורחב של מורים

דו"ח זה מציג את כל נתוני העסקה של המורה, ניתן לבחור את רשימת המורים לפי גורם מעסיק.

שינויי מידע מורחב של מורים

דו"ח שמציג את השינויים שנעשו בנתוני העסקה של המורה.

הערות על מידע מורחב של מורים

דו"ח שמציג את רשימת ההערות שנכתבו על כל מורה ביחס לנתוני העסקה של המורה.