שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

דוחות ניהול שוטף

RSS
עודכן ב 10/12/2014 12:14 על ידי אופיר בקטגוריה כללי

רשימת מבחנים

דו"ח זה מציג על פי תאריכים את רשימת המבחנים של כלל בית הספר ומפרט את שעות המבחן, מיקומו של המבחן, קבוצות הלימוד ובנוסף את משגיחי המבחן.

רשימת מבחנים לשכבה

דו"ח זה מציג על פי תאריכים את רשימת המבחנים של שכבה מסוימת ומפרט את שעות המבחן, מיקומו של המבחן, קבוצות הלימוד ובנוסף את משגיחי המבחן.

רשימת מבחנים לכיתה

דו"ח זה מציג על פי תאריכים את רשימת המבחנים של כיתה מסוימת ומפרט את שעות המבחן, מיקומו של המבחן, קבוצות הלימוד ובנוסף את משגיחי המבחן.

רשימת מבחנים למקצוע

דו"ח זה מציג על פי תאריכים את רשימת המבחנים של מקצוע מסוים ומפרט את שעות המבחן, מיקומו של המבחן, קבוצות הלימוד ובנוסף את משגיחי המבחן.

רשימת מבחנים למורה

דו"ח זה מציג על פי תאריכים את רשימת המבחנים של מורה מסוים ומפרט את שעות המבחן, מיקומו של המבחן, קבוצות הלימוד ובנוסף את משגיחי המבחן.

מבחנים לשכבה (מצומצם)

דו"ח זה מציג על פי תאריכים את רשימת המבחנים של שכבה מסוימת לפי בחירה בצורה מצומצמת הוא מציג את שם המבחן ואת הכיתות.

מבחנים לכיתה (מצומצם)

דו"ח זה מציג על פי תאריכים את רשימת המבחנים של כיתה מסוימת לפי בחירה בצורה מצומצמת הוא מציג את שם המבחן, את היום שבו התבצע ואת הכיתה.

מבחנים ואירועים לכיתה (מצומצם)

דו"ח זה מציג את רשימת המבחנים והאירועים לפי כיתה מסוימת ומפרט את התאריך, יום ואת שמו של האירוע.

רשימת אירועים

דו"ח זה מציג את רשימת האירועים לפי תאריך הוא מציג את קבוצות הלימוד לפי כיתות, מלווים, פינוי חדרים ופינוי מורים.

רשימת אירועים לשכבה

דו"ח זה מציג את רשימת האירועים על פי שכבה ולפי תאריך הוא מציג את קבוצות הלימוד לפי כיתות, מלווים, פינוי חדרים ופינוי מורים.

רשימת אירועים לכיתה

דו"ח זה מציג את רשימת האירועים על פי כיתה ולפי תאריך הוא מציג את קבוצות הלימוד לפי כיתות, מלווים, פינוי חדרים ופינוי מורים.

רשימת אירועים למורה

דו"ח זה מציג את רשימת האירועים על פי מורה ולפי תאריך הוא מציג את קבוצות הלימוד לפי כיתות, מלווים, פינוי חדרים ופינוי מורים.

רשימת תגבורים

דו"ח זה מציג את סוג התגבור וטווח השעות שלו לפי קבוצת לימוד, כיתה וחדר על פי סינון מבוקש.

רשימת תגבורים לכיתה

דו"ח זה מציג בכל כיתה נבחרת את סוג התגבור וטווח השעות שלו לפי קבוצת לימוד, כיתה וחדר על פי סינון מבוקש.

רשימת תגבורים לשכבה

דו"ח זה מציג בכל שכבה נבחרת את סוג התגבור וטווח השעות שלו לפי קבוצת לימוד, כיתה וחדר על פי סינון מבוקש.

רשימת תגבורים למורה

דו"ח זה מציג לכל מורה נבחר את סוג התגבור וטווח השעות שלו לפי קבוצת לימוד, כיתה וחדר על פי סינון מבוקש.

רשימת תגבורים לשכבה (מקוצר)

ריכוז היעדרויות

דו"ח זה מציג את ריכוז היעדרויות לפי תאריכים על פי גורם משלם, סיבה, סוג השעה והאם בתשלום או לא כמו כן ישנה אפשרות לסנן את הדו"ח לפי אפשרויות בחירה.

סה"כ היעדרויות לכל המורים

דו"ח זה מציג לפי תאריכים את סך היעדרויות לכלל המורים.

ריכוז היעדרויות לפי סיבה

דו"ח זה מציג לפי תאריכים את ריכוז היעדרויות לפי סיבה והאם היעדרויות בתשלום או לא כמו כן ישנה אפשרות לסנן את סיבת ההיעדרות.

ריכוז מילויי המקום

דו"ח זה מציג לפי תאריכים את מילויי המקום לפי סיבה והאם המילוי מקום בתשלום או לא כמו כן ישנה אפשרות לסנן את סיבת מילוי המקום.

ריכוז היעדרויות וימי עבודה

דו"ח זה מרכז את היעדרויות המורים ומציג את ימי העבודה שלהם על פי תאריכים ואת שעות הלימוד הקבועות במערכת בכל יום.

היעדרויות ותוספות

דו"ח זה מציג לפי תאריכים את ריכוז התוספות והיעדרויות לכל מורה ובנוסף מילויי מקום ומציג על פי בחירה את הגורם המשלם והאם בתשלום או לא.

שעורים מבוטלים

דו"ח זה מאפשר לפי תאריכים לרכז את כל השיעורים המבוטלים ואת סיבת הביטול שלהם. כמו כן מציג על פי בחירה את הגורם המשלם והאם השיעור המבוטל הוא בתשלום או לא.

היעדרויות משעורים

דו"ח זה מאפשר על פי תאריכים לראות את כלל המורים הנעדרים והמפונים, את סוג השיעור ואת מילוי מקומם כמו כן מציג על פי בחירה את הגורם המשלם והאם השיעור הוא בתשלום או לא.

שעורים באירועים

דו"ח זה מציג על פי תאריכים את השיעורים שהיו אמורים להתקיים במהלך אירוע שהוגדר במערכת ישנה אפשרות סינון של אירועים חיצוניים בלבד.

ריכוז שעורים שלא בוצעו

דו"ח זה מציג לפי תאריכים את השיעורים שלא בוצעו כפי שהוגדרו במערכת הקבועה.

ריכוז מילויי מקום ותוספות

דו"ח זה מציג לפי תאריכים את ריכוז ממלאי המקום של המורים שנעדרו את סיבת ההיעדרות, האם ההיעדרות בתשלום, הגורם המשלם ולפי סינון מבוקש.

היעדרויות ותוספות לשכבה

דו"ח זה מציג לפי תאריכים את ריכוז התוספות והיעדרויות לכל שכבה ובנוסף מילויי מקום ומציג על פי בחירה את הגורם המשלם והאם בתשלום או לא, כיתה, מקצוע וחדר.

היעדרויות ותוספות לפי הגורם המשלם

דו"ח זה מציג לפי תאריכים את ריכוז ההיעדרויות על פי הגורם המשלם ואת המורים שזכאים לתוספת.

היעדרויות ותיקונים לפי סיבה

דו"ח זה מציג לפי תאריכים את ההיעדרויות לפי סיבה מוגדרת וישנה אפשרות לסנן על פי סיבה רצויה.

ריכוז היעדרויות ותוספות

דו"ח זה מציג את ריכוז ההיעדרויות לפי מורה, לפי שעה ולפי סיבה.

ריכוז היעדרויות למורה

דו"ח זה מציג את ריכוז היעדרויות המורה לפי תאריכים , קבוצת לימוד וסיבת ההיעדרות והאם ההיעדרות תוקנה או לא.

ריכוז תוספות למורה

דו"ח זה מציג את ריכוז התוספות למורה מסוים על פי תאריכים לפי סיבת התוספת והאם בתשלום או לא.

סיכום ריכוז העדריות

דו"ח זה מסכם את כל ההיעדרויות של כלל המורים לפי מספר השעות, סיבה והאם ההיעדרות בתשלום או לא.

ריכוז שעות היעדרויות ותוספות

דו"ח זה מציג את ריכוז שעות ההיעדרות והתוספות של כלל המורים על פי סינון של גורם משלם לפי תאריכים וסיבת ההיעדרות.

ריכוז שעות היעדרויות ותוספות לפי סיבה

דו"ח זה מציג את ריכוז שעות ההיעדרות והתוספות של כלל המורים על פי סינון של סיבת ההיעדרות לפי תאריכים וגורם משלם.

ריכוז כל השעות היעדרויות ותוספות

דו"ח זה מרכז את כל שעות ההיעדרות לפי תאריך ולפי סיבה ומסכם האם זכאי לתשלום או לא.

ריכוז שעות מורים מתפנים

דו"ח זה מרכז את כל שעות המורים המתפנים / נעדרים לפי תאריכים, מספר שעות הפינוי/היעדרויות, וסיבת הפינוי/ היעדרויות.

ימי עבודה ונסיעות

דו"ח זה מרכז את כל ימי העבודה של המורים וסיכום סך הנסיעות של כל מורה מציג את ימי ההיעדרות, פינוי וחגים.

ריכוז תשלומים

דו"ח זה מרכז את פירוט התשלומים לפי תאריך לכל מורה, את סיבת התשלום ואת הגורם המשלם.

דו"ח לווי אירועים

דו"ח זה מרכז לפי תאריכים את צורת הליווי למורים שהוגדרו במערכת.

מערכת שינויים למורה

דו"ח זה מציג ברמה השבועית את ריכוז השינויים למורה כולל המערכת הקבועה.

חתך יומי לכיתה

דו"ח זה מציג ברמה היומית את שיבוץ המערכת לכיתה הנבחרת לאותו יום כולל שינויי המערכת.

מערכת חדרים פנויים

דו"ח זה מציג ברמה השבועית את החדרים הפנויים בכל יום לפי שעה.

חדרים פנויים

דו"ח זה מציג את כל החדרים הפנויים ברמה היומית לפי שעה ישנה אפשרות סינון לפי מורה, מקצוע וכיתה.

מספר חדרים פנויים

דו"ח זה מציג ברמה היומית את מספר החדרים הפנויים בכל שעה.

מורים פנויים

דו"ח זה מציג ברמה היומית את כלל המורים הפנויים במערכת כמו כן מראה את המורים בהיעדרות/ פינוי ולפי סינון את מערכת השעות של כלל המורים.

מורים מתפנים

דו"ח זה מציג ברמה היומית את רשימת המורים המתפנים לאותו יום כולל סיבת הפינוי.

ריכוז נוכחות יומי

דו"ח זה מציג את ריכוז הנוכחות לפי יום למורים.

ריכוז נוכחות חודשי למורה

דו"ח זה מציג ברמה החודשית את ריכוז הנוכחות החודשי למורה.

ריכוז נוכחות חודשי לעובד מנהל

דו"ח זה מציג ברמה החודשית את ריכוז הנוכחות החודשי לעובדי מנהל.