שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

הזנת גמולים

מערכת שעות שחף מאפשרת להזין את כל הגמולים של כל מורה. תהליך הזנת גמולים הוא תהליך חשוב שעוזר לסכם את כל השעות של משרת מורה. בנוסף, נתוני גמולים הם חלק מהשעות הפרונטליות של מורה, נתונים אלה הם חובה לחישוב של שעות רפורמה ע"י מחשבון רפורמה.

הזנת גמולים דרך גיליון לימודים

ניתן להזין גמולים של מורה ממסך נתונים מנהלתיים או מהגיליון לימודים. לצורך הזנת גמולים מהגיליון לחצו על כפתור בחירת עמודות

תמונה

תמונה

סמנו את העמודות הבאות:
  1. סוג שעה
  2. חטיבה
  3. שעות מורה לתשלום
  4. גמול
  5. סיבת גמול
  6. אחוז
  7. שאלון בגרות

לאחר בחירת העמודות ניתן להזין ערכי הגמול.

אנא שימו לב: יש לבחור את סיבת הגמול מתוך ערכים הבאים:
  1. בגרות
  2. חינוך
  3. תפקיד - יש לבחור מהרשימה של תפקידים

מכיון שיש השפעה לכך במחשבון רפורמה, כלומר המחשבון מסכם את שעות הגמול לשעות פרונטליות לצורך חישוב שעות הרפורמה.

תמונה

הזנת גמולי בגרות

מערכת שחף עוזרת לכם לחשב את גמולי הבגרות לכל מורה שמגיש לבגרויות. לפיכך יש לבחור את מספר השאלון מרשימת שאלוני הבגרות ומערכת שחף תחשב לכם את מספר הגמול בשעות ואחוזים.

לחיצה על כפתור Enter בעמודה של שאלון בגיליון פותחת מסך בחירת שאלון

מסך בחירת שאלון

מסך בחירת שאלון