שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

הזנת נתונים

שלב הזנת הנתונים הוא שלב חשוב בבניית המערכת.
יש להזין את כל נתוני בית הספר באופן מדויק, למען פעילות תקינה של המערכת בעת בנייתה ובעת פעילות שוטפת.
מתבצע בסרגל ה"כלים".