שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

התפלגות חסמים

כלי זה נמצא בתפריט הראשי של המערכת.
לחיצה על האיקון תמונה תפתח חלון שבו ניתן לראות את התפלגות החסמים של המורים, כמה מורים בחרו יום חופשי ומהו היום המבוקש ביותר.

תמונה

אנחנו מציעים כלי זה בכדי לבחון אם יש יום שבו לא ניתן לשבץ מורים, מומלץ ואף רצוי לפני התחלת השיבוץ.
החוק לפיו אנו ממליצים לפעול הוא לא לאפשר יותר מ 60% בקשות ליום חופשי באותו יום.
חלון זה מאפשר לראות גם התנגשויות חסמים ועוד.התנגשויות חסמים

בשלב הראשוני לאחר מילוי גיליון השיבוץ כדאי להיעזר באפשרות התנגשויות חסמים.
תפקידה לבדוק את החסמים שביקשו המורים מול גיליון השיבוץ ולגלות אם קיים שיבוץ שלא ניתן לבצע בגלל בחירת חסמים של מורים.

דוגמה: מורים המלמדים באותה הקבצה בחרו ימים חופשיים שונים כך שלא ניתן למצא ולו יום אחד שהוא משותף לכל המורים המלמדים בהקבצה זו, ולכן לא ניתן לשבץ אותם בשום שעה משותפת.

בכדי לראות את התנגשויות החסמים יש ללחוץ על תמונה.

רמות קושי מורים

בעזרת כלי זה ניתן לקבל רשימה של כל המורים המופיעים בגיליון השיבוץ כשהם מסודרים לפי רמת קושי – כל מורה נבדק ומחושב לגביו מספר השעות הכולל שהוא אמור לתת, מספר השעות שכבר שובצו, ומספר החסמים הכולל.
המורים הבעיתיים יופיעו ראשונים ובהם יצטרך האחראי לטפל (לפתור את הבעיה) ראשונים.
חלון זה נותן אידיקציה לכל מורה, עדיף להשתמש בחלון רמות קושי לעבודה קלה יותר. בכדי לראות את רמות קושי מורים צריך לבחור באייקון תמונה שנמצא בסרגל הכלים של התפלגות חסמים.

אחוז חסמים כללי

מציג באחוזים את מספר החסמים הקיימים של המורים, בכל יום בשבוע.
דוגמה: ביום א' 30%, משמעו של30% מהמורים בבית ספר קיים חסמ/ים ביום זה.
אין זה אומר ש30% מהמורים אינם יכולים ללמד באותו יום, בחישוב נכנסים גם מורים בעל חסם אחד בלבד באותו יום.

אחוז חסמים לכל הכיתות

מציג באחוזים את מספר החסמים הקיימים של המורים, המיועדים לכיתה מסויימת בכל יום בשבוע.
דוגמא: 20% חסמים ביום ד', משמעו, שלאחר שקלול "אחוזי החסמים לכיתה" ליום ד', ל20% קיים חסמ/ים באותו ביום.אחוז חסמים לכיתה

מציג באחוזים את מספר החסמים הקיימים של המורים, המיועדים לכיתה מסוימת בכל יום בשבוע, כאשר כל כיתה מוצגת בנפרד.
דוגמה: בכיתה יב'5 יש 60% ביום ג', משמעו, ש60% מהמורים שמיועדים ללמד בכיתה יב'5, בעלי חסמ/ים באותו יום.