שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

חלון עריכת המבחנים

תמונה

ישנם שני חלונות עיקריים בהם אנו יכולים לערוך את המבחנים שקבענו עד כה.
 • חלון עריכת המבחנים - בחלון זה ניתן לראות ולערוך מבחנים שקבעתי לפי תאריך בשנה.
 • חלון עריכת כל המבחנים - בחלון זה ניתן לראות ולערוך את כל המבחנים שקבעתי במערכת.


אופן כניסה לחלון

על מנת להיכנס לאחד משני החלונות יש לוודא קודם כל שאנו נמצאים במצב ניהול שוטף ולאחר מכן בסרגל הכלים לבחור באחד משני האייקונים הבאים:
 • חלון עריכת המבחנים-תמונה
 • חלון עריכת כל המבחנים-תמונה

תפריט

בתפריט של החלון יש לנו מספר אייקונים :
 1. קבוצה תמונה
 2. שכבה תמונה
 3. מחק שורה תמונה
 4. למיין לפי קבוצות תמונה
 5. הדפס תמונה
 6. ובחלון עריכת מבחנים נוסף לנו גם תאריך שאותו ניתן לשנות תמונה

סינון

תמונה
ניתן לסנן את המבחנים לפי מס' קרטריונים:
 1. מורה -סינון לפי המורה המלמד את המקצוע בו נבחנים התלמידים או המורה המשגיח על התלמידים באותה השעה
 2. כיתה - סינון לפי הכיתה הנבחנת
 3. שכבה - סינון לפי השכבה הנבחנת

 • במידה ואני רוצה לבטל את הסינון שקבעתי אפשר ללחוץ על כפתור "ביטול סינון"

הוספת מבחן לקבוצה

הוספת מבחן לקבוצה

הוספת מבחן לקבוצה

כדי להוסיף מבחן לקבוצת לימוד אלחץ על הכפתור "קבוצה" בסרגל הכלים ואעקוב אחר השלבים הבאים:
 1. אבחר תאריך בו יתקיים המבחן(רק בחלון עריכת כל המבחנים)
 2. אזין את תאור המבחן
 3. אבחר טווח שעות למבחן
 4. אבחר קבוצות לימוד
 5. אבחר את החדר בו ייבחנו התלמידים
 6. כדי לבחור מורים משגיחים אסמן את אחת השעות (או כמה באמצעות מקש Ctrl) בטבלת מורה משגיח ואבחר באחת משתי האפשרויות
  • בחר מורה - ייפתח את חלון בחירת מורה בו אוכל לבחור את אחד המורים הפנויים בבית הספר כדי להשגיח על המבחן.
  • מ.מלמדים - יישבץ אוטומטית את המורים המלמדים את ההקבצה באותה השעה לתפקד כמשגיחים.
 7. כדי לנקות את אחת השורות מהמורים שכבר בחרתי אלחץ על "נקה שורה"
 8. כדי לנקות את כל הטבלה אלחץ על "נקה טבלת מורים"
  במידה והמבחן מוגדר כמבחן מועד ב' , מתכונת או בגרות אסמן את התיבות המתאימות.
 9. לסיום אלחץ על המשך.

הוספת מבחן לשכבה

הוספת מבחן לשכבה

הוספת מבחן לשכבה

באפשרות זאת נבחר כאשר נרצה להגדיר מבחן במקצוע מסוים לכל השכבה. את החלון נמלא באופן הבא :
 1. נזין את תיאור המבחן.
 2. נבחר את שעות המבחן.
 3. כדי להוסיף קבוצות לימוד נבחר הוסף קבוצות ושם נבחר את הכיתות ואת המקצועות של הניגשים למבחן.
 4. כדי שהמורים המלמדים באותן שעות יהיו משגיחים בעת המבחן נבחר באפשרות "שבץ משגיחים ממורים שמלמדים בשעות של המבחן"
 5. כדי שהמבחן ייערך באותם החדרים שבהן הכיתות אמורות ללמוד באותן השעות נבחר באפשרות "שבץ חדרים שמשובצים לקבוצות בשעות של המבחן"
 6. במידה ויש כיתות שמפוצלות להקבצות באותה השעה ניתן לקבץ אותן לכיתה אחת באמצעות בחירת האפשרות "לקבץ הקבצות שלמות לכיתות אם"
 7. במידה והמבחן הוא מבחן מועד ב' נסמן אפשרות זאת בריבוע המתאים.
 8. במידה והמבחן הוא מבחן מתכונת נסמן אפשרות זאת בריבוע המתאים.
 9. במידה והמבחן הוא מבחן בגרות נסמן אפשרות זאת בריבוע המתאים.עריכת מבחן

כדי לערוך מבחן שיצרנו נכנס לחלון עריכת כל המבחנים או חלון עריכת מבחנים. נמצא את המבחן מתוך רשימת המבחנים ונלחץ עליו באמצעות העכבר. ניתן לערוך כל אחד מהנתונים הבאים: תאריך ,תיאור המבחן , טווח שעות , קבוצות לימוד ,משגיחים וחדר. כדי לערוך אחד מהנתונים הנ"ל יש ללחוץ עליהם באמצעות העכבר ולאחר מכן ללחוץ על מקש ENTER במקלדת ולהזין את הערך החדש.
אפשרות נוספת לעריכה היא לחיצה על המבחן באמצעות המקש הימני בעכבר ובחירת הערך הרצוי לעריכה.

ראש