שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy
חתך לפי כיתה

חלון חתך לפי כיתה משמש אותנו לצפייה במערכת השעות של כל הכיתות לפי יום נבחר.
דרך חלון זה ניתן להוסיף פעילויות שונות כגון מבחן , תגבור , אירוע ועוד. בנוסף ,ניתן לבטל שיעורים ולקבוע היעדרויות של מורים.


אופן הכניסה לחלון

כדי להיכנס לחלון חתך לפי מורה יש להיות במצב ניהול שוטף , ולאחר מכן לבחור באייקון הבא תמונה.

תפריט

בתפריט של החלון יש לנו מספר אייקונים :
 1. תמונה הצג שינויי מערכת- מציג שינויים על גבי הלוח (היעדרויות מורה , פינוי מורה , פינוי חדר).
 2. תמונה הצג כיתה - מציג את שם הכיתה הלומדת על גבי הלוח.
 3. תמונה הצג מקצוע - מציג את שם המקצוע הנלמד על גבי הלוח.
 4. תמונה הצג חדר - מציג את החדר בו לומדים על הלוח.
 5. תמונהשינוי תאריך-ניתן לשנות את התאריך.
 6. סינון-ניתן לסנן את הכיתות.
 7. תמונה אקסל - ניתן לייצא את הנתונים לאקסל.
 8. תמונה הדפסה - ניתן להדפיס את הנתונים.
 9. תמונההוספת שורות לתצוגה - מרחיב את גודל השורות בלוח.
 10. תמונההסרת שורות מתצוגה - מצמצם את גודל השורות בלוח.

סינון

ניתן לסנן את הנתונים בחלון ע"י לחיצה על הכפתור סינון ולאחר מכן לבחור אילו כיתות נרצה להציג ואילו להסתיר.

הוספת תוספת

הגדרת תוספת

הגדרת תוספת

כדי להוסיף תוספת בשעה מסוימת במהלך היום , נמצא את הכיתה שנרצה לתגבר אותה ובאמצעות המקש הימני נלחץ על השעה שבה נרצה שתתחיל התוספת , בתפריט שנפתח נבחר ב"תוספת". לאחר מכן ייפתח החלון הבא ונמלא אותו כך:
 1. נבחר את השעה או את טווח השעות המוקצות לתוספת.
 2. נקבע את סוג התוספת (תגבור/השלמה/פרויקט/אחר).
 3. נבחר את שם המורה הרלוונטי מהרשימה.
 4. נבחר את הכיתה/קבוצת התלמידים .
 5. ניתן להוסיף סיבה או הערה לתוספת.
 6. ניתן לקבוע אם התוספת היא בתשלום ע"י סימון הריבוע "תוספת בתשלום".
 7. נבחר את החדר בו תתבצע התוספת.
 8. נלחץ על הוסף.
הוספת היעדרות

הוספת היעדרות

הוספת היעדרות

היעדרות מורה נוסיף כאשר אנו יודעים שמורה ייעדר משיעור או מס' שיעורים עקב סיבה שאינה תלויה בבית הספר (לדו' מחלה). כדי להוסיף למורה היעדרות במהלך היום נמצא את הכיתה ממנה ייעדר , נבחר את מס' השעה ממנה ייעדר ונלחץ על המקש הימני בעכבר , לאחר מכן נבחר באפשרות "היעדרות מורה". את החלון שנפתח נמלא באופן הבא:
 1. שם המורה נבחר אוטומטית.
 2. נבחר את מועד ההעדרות - במידה ונרצה להוסיף שעות מעבר לשעה שבה הוספנו את ההעדרות ניתן לבחור באפשרות "העדרות משעה" או "כל היום".
 3. נציין את סיבת ההעדרות (לדו' מחלה) , בנוסף במידה ונרצה להסתיר את הסיבה מן התלמידים ניתן לסמן את הריבוע "להסתיר מתלמידים".
 4. ניתן להוסיף הערות במלל חופשי.
 5. קבוצות הלימוד שיושפעו מההיעדרות נבחרות אוטומטית , ניתן להוסיף או להסיר ע"י לחיצה על אחת השורות בחלון "קבוצות לימוד"
 6. נקבע אם ההיעדרות היא בתשלום או לא על ידי סימון הריבוע "היעדרות בתשלום" ,לאחר שסימנו אפשרות זאת ניתן לבחור מהתיבה גורם משלם במידה והוזן כזה.
 7. לסיום נלחץ על הוסף (כמו כן ניתן ללחוץ על הוסף ותקן , אפשרות שתעביר אותנו ישירות לחלון עריכת היעדרויות ותוספות ותיתן לנו אפשרות לתיקון ההיעדרות).
פינוי מורה

תמונה
פינוי מורה נוסיף כאשר אנו יודעים שמורה ייעדר משיעור או מס' שיעורים עקב סיבה הקשורה בבית הספר (לדו' השתלמות) כדי להוסיף פינוי למורה במהלך היום נמצא את הכיתה בה הוא אמור ללמד ואת השיעור ממנו ייעדר ונלחץ עליו באמצעות המקש הימני בעכבר. מהתפריט שנפתח נבחר באפשרות "פינוי מורה". את החלון שנפתח נמלא באופן הבא:
 1. שם המורה נבחר אוטומטית.
 2. נבחר את מועד הפינוי - במידה ונרצה להוסיף שעות מעבר לשעה שבה הוספנו את הפינוי ניתן לבחור באפשרות "העדרות משעה" או "כל היום".
 3. נציין את סיבת ההעדרות (לדו' מחלה) , בנוסף במידה ונרצה להסתיר את הסיבה מן התלמידים ניתן לסמן את הריבוע "להסתיר מתלמידים".
 4. ניתן להוסיף הערות במלל חופשי.
 5. קבוצות הלימוד שיושפעו מההיעדרות נבחרות אוטומטית , ניתן להוסיף או להסיר ע"י לחיצה על אחת השורות בחלון "קבוצות לימוד"
 6. נקבע אם ההיעדרות היא בתשלום או לא על ידי סימון הריבוע "היעדרות בתשלום" ,לאחר שסימנו אפשרות זאת ניתן לבחור מהתיבה גורם משלם במידה והוזן כזה.
 7. לסיום נלחץ על הוסף (כמו כן ניתן ללחוץ על הוסף ותקן , אפשרות שתעביר אותנו ישירות לחלון עריכת היעדרויות ותוספות ותיתן לנו אפשרות לתיקון ההיעדרות).פינוי חדר

פינוי חדר

פינוי חדר

פינוי חדר נועד לפנות חדר שבו אמורה ללמוד כיתה, למטרה אחרת (לדו' הרצאה). כדי לפנות חדר מסוים נמצא את הכיתה שאמורה ללמוד באותו החדר ונלחץ באמצעות המקש ימני על השעה בה נרצה לפנות את החדר ונבחר באפשרות "פינוי חדר". את החלון שייפתח נמלא באופן הבא:
 1. נסמן את שם החדר.
 2. ניתן להזין סיבה במלל חופשי.
 3. לסיום יש כמה אפשרויות :
  1. הוסף - יסיים את התהליך ללא מציאת פיתרון לכיתה אותה פינינו מהחדר.
  2. הוסף ותקן - יעביר אותנו לחלון "העדרויות ותוספות" וייתן לנו אפשרות למצוא פתרון לכיתה שהחדר שלה פונה.
  3. ביטול - יבטל את פינוי החדר שיצרנו.
 4. במידה ונרצה להזין פינוי לחדר למס' שעות ניתן לבחור באפשרות "פינוי לפי שעות" .
הוספת מבחן

ניתן להוסיף מבחן דרך חלון חתך לפי כיתה על מנת לעשות זאת נמצא את הכיתה ונלחץ עליה באמצעות המקש הימני ,בתפריט שנפתח נבחר באפשרות מבחן.
ישנם שני סוגי מבחנים :

מבחן לקבוצות לימוד - באפשרות זאת נבחר כאשר נרצה להגדיר מבחן לקבוצה מסוימת למשל להקבצת 5 יח"ל במקצוע אנגלית.
הגדרת מבחן לקבוצת לימוד

הגדרת מבחן לקבוצת לימוד

את החלון נמלא באופן הבא:
 1. נזין את תיאור המבחן.
 2. נבחר את שעות המבחן .
 3. נבחר קבוצת לימוד על ידי לחיצה על הכפתור "בחר קבוצה".
 4. נבחר את החדר בו יתבצע המבחן.
 5. בטבלה שנקראת מורה משגיח נבחר את אחת השורות או את כולן , ולאחר מכן נבחר את המורה שישגיח על הכיתה בעת המבחן.
  לבחירת המורה קיימות שתי אפשרויות:
  • לחיצה על "בחר מורים" תפתח רשימה שבה נראה את כל המורים הפנויים באותה השעה.
  • לחיצה על "מ.מלמדים" תקבע כי המורים המלמדים באותה השעה ישמשו גם כמשגיחים.
 6. אפשרויות נוספות שקיימות הן:
  • נקה שורה - מנקה את השורה שסימנו אם הוזן בה מורה כלשהו.
  • נקה טבלת מורים - מנקה את כל הטבלה במידה והוזנו בה מורים.
  • מבחן מועד ב' - במידה והמבחן שקבענו הוא מועד ב' נסמן אפשרות זאת.
  • מבחן מתכונת - במידה והמבחן שקבענו הוא מבחן מתכונת נסמן אפשרות זאת.
  • מבחן בגרות - במידה והמבחן שקבענו הוא מבחן בגרות נסמן אפשרות זאת.
 7. לבסוף נלחץ על המשך.מבחן לשכבה - באפשרות זאת נבחר כאשר נרצה להגדיר מבחן במקצוע מסוים לכל השכבה.
תמונה
את החלון נמלא באופן הבא :
 1. נזין את תיאור המבחן.
 2. נבחר את שעות המבחן.
 3. כדי להוסיף קבוצות לימוד נבחר הוסף קבוצות ושם נבחר את הכיתות ואת המקצועות של הניגשים למבחן.
 4. כדי שהמורים המלמדים באותן שעות יהיו משגיחים בעת המבחן נבחר באפשרות "שבץ משגיחים ממורים שמלמדים בשעות של המבחן"
 5. כדי שהמבחן ייערך באותם החדרים שבהן הכיתות אמורות ללמוד באותן השעות נבחר באפשרות "שבץ חדרים שמשובצים לקבוצות בשעות של המבחן"
 6. במידה ויש כיתות שמפוצלות להקבצות באותה השעה ניתן לקבץ אותן לכיתה אחת באמצעות בחירת האפשרות "לקבץ הקבצות שלמות לכיתות אם"
 7. במידה והמבחן הוא מבחן מועד ב' נסמן אפשרות זאת בריבוע המתאים.
 8. במידה והמבחן הוא מבחן מתכונת נסמן אפשרות זאת בריבוע המתאים.
 9. במידה והמבחן הוא מבחן בגרות נסמן אפשרות זאת בריבוע המתאים.הוספת אירוע

הוספת אירוע

הוספת אירוע

אירוע מוגדר כפעילות הכוללת שכבה שלמה , כיתה או מס' תלמידים מכיתות שונות. כדי להזין אירוע לכיתה או לשכבה נכנס נמצא את הכיתה הרצוי ונלחץ על אחת השעות בלוח באמצעות המקש הימני , לאחר מכן נבחר באפשרות "אירוע" ואז "אירוע לכיתה" כדי להזין אירוע לקבוצות לימוד , למשל לקבוצת ערבית , נבחר באפשרות של "אירוע לקבוצות לימוד" לאחר בחירה באחת האפשרויות ייפתח החלון הרלוונטי ואותו נמלא באופן הבא:

 1. נזין את תיאור האירוע.
 2. נבחר את שעות האירוע.
 3. נזין תאריכים לאירוע.
 4. במידה ונרצה לפנות את המורים המלמדים את הכיתות שישתתפו באירוע נבחר ב"פינוי מורים".
 5. במידה ונרצה לפנות את הכיתות של התלמידים שיצאו לאירוע נבחר ב"פינוי חדרים".
 6. אם אנחנו מעוניינים שהאירוע לא יהיה גלוי לתלמידים נבחר באפשרות "להסתיר מתלמידים".
 7. אם האירוע הוא אירוע חיצוני, כלומר מתקיים מחוץ לשטח בית הספר נסמן אפשרות "חיצוני".
 8. במידה והאירוע מתקיים בין כותלי בית הספר ניתן לבחור חדר בו הוא יתקיים ע"י לחיצה על האפשרות "בחר חדר".
 9. כדי לשבץ מורים מלווים לטיול נעבוד בצורה הבאה :
  1. ניתן לשבץ את המורים המחנכים ע"י לחיצה על "שבץ מחנכים למורים מלווים".
  2. ניתן לבחור מורים מלווים לכל שעה באירוע ע"י לחיצה על שעה מסוימת ולאחר מכן לחיצה על כפתור "בחר מורים" .
   פעולה זאת תתן לי אפשרות לבחור מורה מלווה מכל המורים בבית הספר.
  3. ניתן לבחור מורים מלווים מתוך מאגר המורכב אך ורק ממורים המלמדים את אותה הכיתה ע"י בחירה באפשרות "מ.מלמדים".
  4. במידה ואני רוצה לנקות את שורה לאחר שהזנתי בה מורים אני אבחר באפשרות "נקה שורה".
  5. במידה ואני רוצה לנקות את כל טבלת המורים אני אבחר באפשרות "נקה טבלת מורים".
  6. לסיום נלחץ על המשך