שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

חתך לפי מורה

חלון חתך לפי מורה משמש אותנו לצפייה בפעילות של כל מורי בית הספר לפי תאריך מסוים. בחלון זה ניתן לראות מה כל מורה מלמד בכל שעה ובין היתר ניתן לראות גם חסמים כלליים ושינויי מערכת באותו היום. מומלץ להשתמש בחלון זה להוספת אירוע כלשהו (היעדרות מורה,פינוי מורה,תוספת) כאשר האירוע מוגבל למס' מצומצם של שעות מכיוון שבחלון זה ניתן לראות את המערכת של המורה ביחס לתאריך מסוים.

תמונה


אופן הכניסה לחלון

כדי להיכנס לחלון חתך לפי מורה יש להיות במצב ניהול שוטף, ולאחר מכן לבחור באייקון תמונה מהתפריט המשני.

תפריט

בתפריט של החלון יש לנו מספר אייקונים :
 1. תמונה הצג שינויי מערכת- מציג שינויים על גבי הלוח (היעדרויות מורה , פינוי מורה , פינוי חדר).
 2. תמונה הצג כיתה - מציג את שם הכיתה הלומדת על גבי הלוח.
 3. תמונה הצג מקצוע - מציג את שם המקצוע הנלמד על גבי הלוח.
 4. תמונה הצג חדר - מציג את החדר בו לומדים על הלוח.
 5. תמונהשינוי תאריך-ניתן לשנות את התאריך.
 6. תמונה סינון-ניתן לסנן את הנתונים לפי מס' קריטריונים.
 7. תמונה אקסל - ניתן לייצא את הנתונים לאקסל.
 8. תמונה הדפסה - ניתן להדפיס את הנתונים.
 9. תמונההוספת שורות לתצוגה - מרחיב את גודל השורות בלוח.
 10. תמונההסרת שורות מתצוגה - מצמצם את גודל השורות בלוח.

סינון

ניתן לסנן את הנתונים בגיליון לפי הפרמטרים הבאים :
 1. הסר מורים ללא שיבוץ - מעלים את המורים שלא משובצות להם שעות במערכת.
 2. הסר מורים חסומים - מעלים מורים עם חסמים.
 3. הסר מורים ללא שינויי מערכת - מעלים מורים שאין להם שינויים במערכת.

הוספת תוספת

הגדרת תוספת

הגדרת תוספת

כדי להוסיף תוספת בשעה מסוימת במהלך היום , נמצא את המורה שיעביר את התוספת ובאמצעות המקש הימני נלחץ על השעה שבה נרצה שתתחיל התוספת , בתפריט שנפתח נבחר ב"תוספת". לאחר מכן ייפתח החלון הבא ונמלא אותו כך:
 1. נבחר את השעה או את טווח השעות המוקצות לתוספת.
 2. נקבע את סוג התוספת (תגבור/השלמה/פרויקט/אחר).
 3. נבחר את שם המורה הרלוונטי מהרשימה.
 4. נבחר את הכיתה/קבוצת התלמידים .
 5. ניתן להוסיף סיבה או הערה לתוספת.
 6. ניתן לקבוע אם התוספת היא בתשלום ע"י סימון הריבוע "תוספת בתשלום".
 7. נבחר את החדר בו תתבצע התוספת.
 8. נלחץ על הוסף.הוספת היעדרות

הוספת היעדרות

הוספת היעדרות

היעדרות מורה נוסיף כאשר אנו יודעים שמורה ייעדר משיעור או מס' שיעורים עקב סיבה שאינה תלויה בבית הספר (לדו' מחלה). כדי להוסיף למורה היעדרות במהלך היום נמצא את המורה ונלחץ על השעה שבה ייעדר באמצעות המקש הימני. מהתפריט שנפתח נבחר באפשרות "היעדרות מורה". את החלון שנפתח נמלא באופן הבא:
 1. שם המורה נבחר אוטומטית.
 2. נבחר את מועד ההעדרות - במידה ונרצה להוסיף שעות מעבר לשעה שבה הוספנו את ההעדרות ניתן לבחור באפשרות "העדרות משעה" או "כל היום".
 3. נציין את סיבת ההעדרות (לדו' מחלה) , בנוסף במידה ונרצה להסתיר את הסיבה מן התלמידים ניתן לסמן את הריבוע "להסתיר מתלמידים".
 4. ניתן להוסיף הערות במלל חופשי.
 5. קבוצות הלימוד שיושפעו מההיעדרות נבחרות אוטומטית , ניתן להוסיף או להסיר ע"י לחיצה על אחת השורות בחלון "קבוצות לימוד"
 6. נקבע אם ההיעדרות היא בתשלום או לא על ידי סימון הריבוע "היעדרות בתשלום" ,לאחר שסימנו אפשרות זאת ניתן לבחור מהתיבה גורם משלם במידה והוזן כזה.
 7. לסיום נלחץ על הוסף (כמו כן ניתן ללחוץ על הוסף ותקן , אפשרות שתעביר אותנו ישירות לחלון עריכת היעדרויות ותוספות ותיתן לנו אפשרות לתיקון ההיעדרות).

פינוי מורה

תמונה
פינוי מורה נוסיף כאשר אנו יודעים שמורה ייעדר משיעור או מס' שיעורים עקב סיבה הקשורה בבית הספר (לדו' השתלמות) כדי להוסיף פינוי למורה במהלך היום נמצא את המורה ונלחץ על השעה שבה יתפנה באמצעות המקש הימני. מהתפריט שנפתח נבחר באפשרות "פינוי מורה". את החלון שנפתח נמלא באופן הבא:
 1. שם המורה נבחר אוטומטית.
 2. נבחר את מועד הפינוי - במידה ונרצה להוסיף שעות מעבר לשעה שבה הוספנו את הפינוי ניתן לבחור באפשרות "העדרות משעה" או "כל היום".
 3. נציין את סיבת ההעדרות (לדו' מחלה) , בנוסף במידה ונרצה להסתיר את הסיבה מן התלמידים ניתן לסמן את הריבוע "להסתיר מתלמידים".
 4. ניתן להוסיף הערות במלל חופשי.
 5. קבוצות הלימוד שיושפעו מההיעדרות נבחרות אוטומטית , ניתן להוסיף או להסיר ע"י לחיצה על אחת השורות בחלון "קבוצות לימוד"
 6. נקבע אם ההיעדרות היא בתשלום או לא על ידי סימון הריבוע "היעדרות בתשלום" ,לאחר שסימנו אפשרות זאת ניתן לבחור מהתיבה גורם משלם במידה והוזן כזה.
 7. לסיום נלחץ על הוסף (כמו כן ניתן ללחוץ על הוסף ותקן , אפשרות שתעביר אותנו ישירות לחלון עריכת היעדרויות ותוספות ותיתן לנו אפשרות לתיקון ההיעדרות).

פינוי חדר

פינוי חדר

פינוי חדר

פינוי חדר נועד לפנות חדר שבו אמורה ללמוד כיתה למטרה אחרת (לדו' הרצאה). כדי לפנות חדר מסוים נמצא את המורה שאמור ללמוד באותו החדר נלחץ מקש ימני על השעה בה נרצה לפנות את החדר ונבחר באפשרות "פינוי חדר". את החלון שייפתח נמלא באופן הבא:
 1. נסמן את שם החדר.
 2. ניתן להזין סיבה במלל חופשי.
 3. לסיום יש כמה אפשרויות :
  1. הוסף - יסיים את התהליך ללא מציאת פיתרון לכיתה אותה פינינו מהחדר.
  2. הוסף ותקן - יעביר אותנו לחלון "העדרויות ותוספות" וייתן לנו אפשרות למצוא פתרון לכיתה שהחדר שלה פונה.
  3. ביטול - יבטל את פינוי החדר שיצרנו.
 4. במידה ונרצה להזין פינוי לחדר למס' שעות ניתן לבחור באפשרות "פינוי לפי שעות" .