שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

לוח שנה

תמונה

מטרת לוח השנה היא לנהל את המערכת ברמה החודשית/שבועית/יומית. ניתן להשתמש בו על מנת להוסיף אירועים,העדרויות,מבחנים,תגבורים ועוד.


אופן הכניסה ללוח השנה

כדי להיכנס לחלון לוח השנה יש להיות במצב ניהול שוטף ולאחר מכן באמצעות לחיצה על האייקון הבא - תמונה


תצוגה בלוח השנה

בתפריט המשנה קיימים מספר פקדים המאפשרים לנו לשלוט על התצוגה בלוח השנה:
 • הצג שינויים ותוספות - מציג או מסתיר העדרויות ופינויים של מורים. תמונה
 • הצג מבחנים - מציג או מסתיר מבחנים מלוח השנה. תמונה
 • הצג אירועים - מציג או מסתיר אירועים מלוח השנה. תמונה
 • הצג תגבורים -מציג או מסתיר תגבורים מלוח השנה. תמונה

הוספת פעילויות ללוח השנה

הוספת העדרות/פינוי מורה

הוספת היעדרות מורה

הוספת היעדרות מורה

 • העדרות מורה נוסיף כאשר אנו יודעים שמורה ייעדר מסיבה שאינה קשורה לבית הספר כמו מחלה , יום חופש וכו'.
  כדי להוסיף העדרות ישירות דרך לוח השנה ניתן לבחור ביום מסוים , ללחוץ על המקש הימני בעכבר ולבחור באפשרות "העדרות מורה".
  לאחר מכן ייפתח חלון העדרות מורה :
  ונעבוד לפי הסדר הבא :
  1. נבחר את שם המורה הנעדר.
  2. נבחר את מועד ההעדרות - שעה מסוימת (שאותה נכתוב לפי מס' השעה, לדו'- 1), טווח שעות (לדו'-העדרות משעה 3 עד 5) או כל היום.
  3. נציין את סיבת ההעדרות (לדו' מחלה) , בנוסף במידה ונרצה להסתיר את הסיבה מן התלמידים ניתן לסמן את הריבוע "להסתיר מתלמידים".
  4. ניתן להוסיף הערות במלל חופשי.
  5. נבחר את קבוצות הלימוד שיושפעו מהעדרות המורה.
  6. נקבע אם ההעדרות היא בתשלום או לא על ידי סימון הריבוע "העדרות בתשלום" ,לאחר שסימנו אפשרות זאת ניתן לבחור מהתיבה גורם משלם במידה והוזן כזה.
  7. לסיום נלחץ על הוסף.(כמו כן ניתן ללחוץ על הוסף ותקן , אפשרות שתעביר אותנו ישירות לחלון עריכת היעדרויות ותוספות ותיתן לנו אפשרות לתיקון ההיעדרות)
   לאחר שהוספנו את ההעדרות יהיה ניתן לצפות בה על גבי לוח השנה.
   ההעדרות תוצג ביום המתאים ולידה יהיה מצויין סטאטוס השעות שטופלו מתוך סך שעות ההעדרות הכללי (לדו' אם לא טופלה העדרות של 5 שעות יוצגו לידה המספרים 0/5 המציינים כי 0 שעות טופלו מתוך 5 של העדרות)
   כדי לטפל בהעדרות מסוימת יש ללחוץ עליה באמצעות המקש הימני בעכבר וללחוץ על "עריכת שינויים" ולבחור בהעדרות הרצויה , ולאחר מכן ייפתח חלון ניהול העדרויות.
 • פינוי מורה נוסיף כאשר אנו רוצים לפנות את מערכת השעות של המורה לשם פעילות הקשורה לבית הספר - כגון השתלמות , הרצאה וכו'.
  כדי להוסיף פינוי מורה ישירות דרך לוח השנה ניתן לבחור ביום מסוים , ללחוץ על המקש הימני בעכבר ולבחור באפשרות "פינוי מורה"
  לאחר מכן ייפתח חלון "הוספת פינוי מורה" ובו נעבוד באותה צורה בה עבדנו בחלון "העדרות מורה".

הגדרת תוספת

תמונה
ניתן להוסיף תוספת שעות של מורה לקבוצת תלמידים מסוימת.
כדי להגדיר תוספת נבחר יום מסוים בלוח השנה ונלחץ על המקש הימני בעכבר , לאחר מכן בתפריט שנפתח נבחר באפשרות "תוספת" שתפתח את החלון הבא (תמונה)
נזין את הנתונים לפי השלבים הבאים :
 1. נבחר את השעה או את טווח השעות המוקצות לתוספת.
 2. נקבע את סוג התוספת (תגבור/השלמה/פרויקט/אחר).
 3. נבחר את שם המורה הרלוונטי מהרשימה.
 4. נבחר את הכיתה/קבוצת התלמידים .
 5. ניתן להוסיף סיבה או הערה לתוספת.
 6. ניתן לקבוע אם התוספת היא בתשלום ע"י סימון הריבוע "תוספת בתשלום".
 7. נבחר את החדר בו תתבצע התוספת.
 8. נלחץ על הוסף.

הוספת מבחן

ניתן להוסיף מבחן לשכבה או לקבוצת לימוד מסוימת באמצעות לוח השנה.
כדי להוסיף מבחן ביום מסוים , נלחץ עליו באמצעות המקש הימני בעכבר ונבחר באפשרות "מבחן" ולאחר מכן נבחר "מבחן לקבוצת לימוד" או "מבחן לשכבה".

כשנבחר באפשרות של מבחן לקבוצת לימוד ייפתח החלון הבא ובו נעבוד לפי השלבים הבאים:
תמונה
 1. נזין את תיאור המבחן.
 2. נבחר את שעות המבחן .
 3. נבחר קבוצת לימוד על ידי לחיצה על הכפתור "בחר קבוצה".
 4. נבחר את החדר בו יתבצע המבחן.
 5. בטבלה שנקראת מורה משגיח נבחר את אחת השורות או את כולן , ולאחר מכן נבחר את המורה שישגיח על הכיתה בעת המבחן.
  לבחירת המורה קיימות שתי אפשרויות:
  • לחיצה על "בחר מורים" תפתח רשימה שבה נראה את כל המורים הפנויים באותה השעה.
  • לחיצה על "מ.מלמדים" תקבע כי המורים המלמדים באותה השעה ישמשו גם כמשגיחים.
 6. אפשרויות נוספות שקיימות הן:
  • נקה שורה - מנקה את השורה שסימנו אם הוזן בה מורה כלשהו.
  • נקה טבלת מורים - מנקה את כל הטבלה במידה והוזנו בה מורים.
  • מבחן מועד ב' - במידה והמבחן שקבענו הוא מועד ב' נסמן אפשרות זאת.
  • מבחן מתכונת - במידה והמבחן שקבענו הוא מבחן מתכונת נסמן אפשרות זאת.
  • מבחן בגרות - במידה והמבחן שקבענו הוא מבחן בגרות נסמן אפשרות זאת.
 7. לבסוף נלחץ על המשך.

כשנבחר באפשרות של מבחן לשכבה ייפתח החלון הבא ובו נעבוד לפי השלבים הבאים:
תמונה
 1. נזין את תיאור המבחן.
 2. נבחר את שעות המבחן.
 3. כדי להוסיף קבוצות לימוד נבחר הוסף קבוצות ושם נבחר את הכיתות ואת המקצועות של הניגשים למבחן.
 4. כדי שהמורים המלמדים באותן שעות יהיו משגיחים בעת המבחן נבחר באפשרות "שבץ משגיחים ממורים שמלמדים בשעות של המבחן"
 5. כדי שהמבחן ייערך באותם החדרים שבהן הכיתות אמורות ללמוד באותן השעות נבחר באפשרות "שבץ חדרים שמשובצים לקבוצות בשעות של המבחן"
 6. במידה ויש כיתות שמפוצלות להקבצות באותה השעה ניתן לקבץ אותן לכיתה אחת באמצעות בחירת האפשרות "לקבץ הקבצות שלמות לכיתות אם"
 7. במידה והמבחן הוא מבחן מועד ב' נסמן אפשרות זאת בריבוע המתאים.
 8. במידה והמבחן הוא מבחן מתכונת נסמן אפשרות זאת בריבוע המתאים.
 9. במידה והמבחן הוא מבחן בגרות נסמן אפשרות זאת בריבוע המתאים.הוספת אירוע

הוספת אירוע

הוספת אירוע

אירוע מוגדר כפעילות הכוללת שכבה שלמה , כיתה או מס' תלמידים מכיתות שונות. כדי להזין אירוע לכיתה או לשכבה נכנס ללוח השנה ונלחץ על תאריך מסוים באמצעות המקש הימני , לאחר מכן נבחר באפשרות "אירוע לכיתה" כדי להזין אירוע לקבוצות לימוד , למשל לקבוצת ערבית , נבחר באפשרות של "אירוע לקבוצות לימוד" לאחר בחירה באחת האפשרויות ייפתח החלון הרלוונטי ואותו נמלא באופן הבא:

 1. נזין את תיאור האירוע.
 2. נבחר את שעות האירוע.
 3. נזין תאריכים לאירוע.
 4. במידה ונרצה לפנות את המורים המלמדים את הכיתות שישתתפו באירוע נבחר ב"פינוי מורים".
 5. במידה ונרצה לפנות את הכיתות של התלמידים שיצאו לאירוע נבחר ב"פינוי חדרים".
 6. אם אנחנו מעוניינים שהאירוע לא יהיה גלוי לתלמידים נבחר באפשרות "להסתיר מתלמידים".
 7. אם האירוע הוא אירוע חיצוני, כלומר מתקיים מחוץ לשטח בית הספר נסמן אפשרות "חיצוני".
 8. במידה והאירוע מתקיים בין כותלי בית הספר ניתן לבחור חדר בו הוא יתקיים ע"י לחיצה על האפשרות "בחר חדר".
 9. כדי לשבץ מורים מלווים לטיול נעבוד בצורה הבאה :
  1. ניתן לשבץ את המורים המחנכים ע"י לחיצה על "שבץ מחנכים למורים מלווים".
  2. ניתן לבחור מורים מלווים לכל שעה באירוע ע"י לחיצה על שעה מסוימת ולאחר מכן לחיצה על כפתור "בחר מורים" .
   פעולה זאת תתן לי אפשרות לבחור מורה מלווה מכל המורים בבית הספר.
  3. ניתן לבחור מורים מלווים מתוך מאגר המורכב אך ורק ממורים המלמדים את אותה הכיתה ע"י בחירה באפשרות "מ.מלמדים".
  4. במידה ואני רוצה לנקות את שורה לאחר שהזנתי בה מורים אני אבחר באפשרות "נקה שורה".
  5. במידה ואני רוצה לנקות את כל טבלת המורים אני אבחר באפשרות "נקה טבלת מורים".
  6. לסיום נלחץ על המשך