שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

הוספת מבחנים

ישנם מספר דרכים כדי לקבוע מבחן במערכת השעות של כיתה או קבוצה. בעזרת כלי המבחנים אפשר לתכנן מבחנים לכיתה, לקבוצת לימוד מסוימת, לצרף תלמידים מכתות שונות בשכבה, או לשכבה שלמה.
המערכת מאפשרת לשבץ למבחנים משגיחים לפי הצורך, לפצל את הנבחנים למספר חדרים, וכן לראות לוח תכנון מבחנים שעוזר למנוע תקלות כמו כפילות במבחנים או חריגה מנהלים בית-ספריים לגבי מספר מבחנים בשבוע וכד'.


הוספה של מבחן לכיתה דרך מערכת השעות

הוספת מבחן דרך מערכת שעות

הוספת מבחן דרך מערכת שעות


ניתן להוסיף מבחן לכיתה מסוימת ישירות דרך מערכת השעות שלה.
 1. פותחים את חלון הכיתות על ידי לחיצה על האייקון הבא :תמונה
 2. פותחים את המערכת של הכיתה שרוצים לשבץ לה מבחן באמצעות לחיצה פעמיים על שם הכיתה.
 3. כשהסמן על השיעור שבו רוצים לשבץ את המבחן, לוחצים על הלחצן הימני של העכבר.
 4. מהתפריט שנפתח, בוחרים מבחן.
 5. אם השיעור הוא שיעור של הקבצה, המערכת תציע קודם כל בחירה בין כל הקבוצות או לזו או אחרת מהקבוצות.
 6. בחירה של כל הקבוצות תפתח חלון הוספת מבחן לשכבה(עבור לחלק ג).
 7. בחירה של קבוצה זו או אחרת תפתח חלון הגדרת מבחן לקבוצת לימוד(המשך לחלק ב).
 8. אם השיעור הוא רק של הכיתה, לחיצה על מבחן תפתח חלון הגדרת מבחן לקבוצת לימוד(המשך לחלק ב).

הוספת מבחן לכיתה או קבוצת לימוד (חלק ב')

הוספת מבחן לקבוצה

הוספת מבחן לקבוצה


את החלון שנפתח נמלא באופן הבא:
 1. נמלא את תאור המבחן
 2. נבחר את מועד המבחן
 3. כדי לבחור קבוצות לימוד נלחץ על כפתור "בחר קבוצה"
 4. כדי לבחור את החדר בו ייבחנו התלמידים נלחץ על כפתור "בחר חדר"
  חשוב לציין כי אם לא מתקיים ניהול חדרים במערכת, אופציה זאת מנוטרלת.
 5. אם מעוניינים להחליף או להוסיף משגיחים (במיוחד אם מפצלים את הנבחנים למספר חדרים), בוחרים את השעה (אם רוצים לבחור מספר שעות לוחצים על מקש ctrl ומסמנים אותן) ואז לוחצים על בחר מורים ונפתח חלון בחירת מורה.הוספת מבחן לשכבה (חלק ג')

הוספת מבחן לשכבה

הוספת מבחן לשכבה


את החלון שנפתח נמלא באופן הבא:
 1. תאור המבחן.
 2. מועד המבחן
 3. לוחצים על הוסף קבוצות כדי למלא את קבוצת הלימוד.
  בצד שמאל של השורה של כל קבוצה מחווה הסמל באם הקבוצה נלמדת בשעה שהוקצתה למבחן.
 4. אם רוצים להסיר קבוצה מהמבחן, מסמנים את הקבוצה שרוצים להסיר, ולוחצים על הורד קבוצות.
 5. בוחרים אם מעוניינים שהמערכת תשבץ באופן אוטומטי:
  • את המורים המלמדים את הכיתות באותן שעות כמשגיחים.
  • את החדרים שבהם לומדות הכיתות באותן שעות כחדרים למבחן.
  • את ההקבצות לכיתות האם שלהן.
 6. לוחצים על בחר חדר כדי להגדיר את החדר או החדרים (במקרה שרוצים לפצל את הנבחנים).
  חשוב לציין כי אם לא מתקיים ניהול חדרים במערכת, אופציה זאת מנוטרלת.
 7. אם מעוניינים להחליף או להוסיף משגיחים (במיוחד אם מפצלים את הנבחנים למספר חדרים), בוחרים את השעה (אם רוצים לבחור מספר שעות לוחצים על מקש ctrl ומסמנים אותן) ואז לוחצים על בחר מורים ונפתח חלון בחירת מורים.
 8. לוחצים על המשך.
  נסגר החלון ורואים את המבחן שהוספנו בחלון מבחנים.

הוספה של מבחן לכיתה דרך לוח השנה

ניתן להוסיף מבחן באמצעות לוח השנה , כדי לעשות זאת היכנס לקישור הבא : הוספת מבחן באמצעות לוח השנההוספה של מבחן לכיתה דרך חתך לפי כיתה

ניתן להוסיף מבחן באמצעות חתך לפי כיתה , כדי לעשות זאת היכנס לקישור הבא : הוספת מבחן באמצעות חתך לפי כיתההוספה של מבחן לכיתה דרך עריכה של מבחנים

ניתן להוסיף מבחן באמצעות עריכה של מבחנים, כדי לעשות זאת היכנס לקישור הבא : חלון עריכת המבחניםהוספה של מבחן לכיתה דרך תכנון מבחנים

ניתן להוסיף מבחן באמצעות תכנון מבחנים , כדי לעשות זאת היכנס לקישור הבא : הוספת מבחן באמצעות תכנון מבחנים