שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

מבוא

אין שיטת מעבר הנכונה עבור כולם. את השיטה יש לבחור לפי אופי המערכת בבית הספר:

אם ברוב השכבות ממשיכים ללמוד את אותם המקצועות כמו בשכבה הצעירה יותר, ניתן לעלות שנה במנב"ס עם כל קבוצות הלימוד, ולמחוק את הקבוצות המיותרות.

אם ישנו שוני מהותי בין המקצועות הנלמדים בשכבות השונות, עדיף לפתוח שנה חדשה ללא קבוצות לימוד. במקרה כזה מומלץ לייבא את קבוצות הלימוד משח"ף ולחסוך את מלאכת יצירת קבוצות הלימוד הידנית. מהלך זה יכול לחסוך מספר ימי עבודה, אלא שניתן לעשות את היבוא פעם אחת בלבד, ולכן חשוב להכין אותו כראוי.

דרישות מוקדמות

מערכת מנב"ס צריכה להיות ללא קבוצות לימוד. זה הדרישה העיקרית במהלך הערבת קבוצות לימוד ממערכת שעות שחף למנב"ס. לבדיקה האם קיימות קבוצות לימוד במנב"ס נכנסים לתפריט פדגוגיה -> קבוצות לימוד -> קבוצות לימוד, לוחצים V ירוק ומקבלים רשימה. הרשימה חייבת להיות ריקה. אם קיימות ברשימה של קבוצות לימוד, התהליך קליטה יכול להיכשל או לייבא נתונים שגויים.

יצוא קבוצות לימוד למנב"ס

מדריך מלא להעברת קבוצות לימוד משחף למנב"ס נמצא כאן: יצוא נתונים למערכת מנב"ס