שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

הגדרת מספרי מנבס של קבוצות לימוד

ניתן להגיע למסך הגדרת מספר מנבס דרך תפריט מנב"ס -> הגדרת מספרי מנבס. במסך זה נחתן ליצור מספר מנבס לכל קבוצות לימוד שמוגדרת בגיליון.

חשוב מאוד: יש ליצור מספרי מנב"ס לקבוצות לימוד למטרה אחד בלבד: העברת קבוצות לימוד משחף למנב"ס. אין ליצור מספרי מנב"ס לכל מטרה אחרת. (יצוא למשוב, סנכרון וכו')

לפני יצירה של מספרים, יש לעבור על כל השמות שמופיעים בצבע אדום ולתקן. במקרה של מורה יש לתקן מספר תעודת זהות. במקרה של מקצוע שמופיע באדום, יש לתקן מספר מנב"ס של מקצוע. מומלץ לתקן מספרי מנב"ס של מקצועות בתהליך סנכרון מספרי מנב"ס

אם יש שמות של מורים כתובים בצבע אדום, יש לתקן ע"י לחיצה על כפתור Enter והזנה של מספר מנב"ס.

חשוב: אם בצעתם סנכרון מספרי מקצוע, ועדיין יש מקצועות ללא מספר מנב"ס - מקצועות אלה חסרים במנב"ס ויש צורך להוסיף אותם למנב"ס. לאחר הוספה, תחזרו על פעולת סינכרון.

ליצירת מספרי מנב"ס יש ללחוץ על כפתור תמונה מחק מספרים ולאחר ללחות על תמונה צור מספרים.

תמונה