שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

אירועים

ניהול אירועים

כאשר רוצים לעדכן את המערכת על קיומו של ארוע שאיננו שיעור, יש להתייחס למספר נקודות:
• האם הארוע הוא לכלל ביה"ס, לשכבה מסוימת, לכיתה מסוימת, לקבוצה מתוך כיתה, קבוצה מיוחדת המורכבת מתלמידים מכיתות או קבוצות שונות וכו'.
• מיקום הארוע: מחוץ לביה"ס, או בתוך ביה"ס וכן הקצאת חדרים לשם כך.
• משך הארוע: שעת מערכת אחת או שעות ספורות, יום שלם, מספר ימים.
• הקצאת מורים מלווים לארוע.
• טפול בהעדרות של המורים המלווים מהמערכת הרגילה שלהם.
• טפול בשיעורים, במורים ובחדרים שמתפנים כתוצאה מקיומו של הארוע.אופן הכניסה לחלון

ניתן להוסיף ולראות אירועים בחלון עריכה של אירועים. כדי להיכנס לחלון זה יש להיות במצב ניהול שוטף , ולאחר מכן לבחור באייקון הבא מהתפריט המשני : תמונה

הגדרת אירוע לכיתה

הוספת אירוע

הוספת אירוע

אירוע מוגדר כפעילות הכוללת שכבה שלמה , כיתה או מס' תלמידים מכיתות שונות. כדי להזין אירוע לכיתה נלחץ על הכפתור "כיתה". את החלון שנפתח נמלא באופן הבא:
 1. נזין את תיאור האירוע.
 2. נבחר את שעות האירוע.
 3. נזין תאריכים לאירוע.
 4. במידה ונרצה לפנות את המורים המלמדים את הכיתות שישתתפו באירוע נבחר ב"פינוי מורים".
 5. במידה ונרצה לפנות את הכיתות של התלמידים שיצאו לאירוע נבחר ב"פינוי חדרים".
 6. אם אנחנו מעוניינים שהאירוע לא יהיה גלוי לתלמידים נבחר באפשרות "להסתיר מתלמידים".
 7. אם האירוע הוא אירוע חיצוני, כלומר מתקיים מחוץ לשטח בית הספר נסמן אפשרות "חיצוני".
 8. במידה והאירוע מתקיים בין כותלי בית הספר ניתן לבחור חדר בו הוא יתקיים ע"י לחיצה על האפשרות "בחר חדר".
 9. כדי לשבץ מורים מלווים לטיול נעבוד בצורה הבאה :
  1. ניתן לשבץ את המורים המחנכים ע"י לחיצה על "שבץ מחנכים למורים מלווים".
  2. ניתן לבחור מורים מלווים לכל שעה באירוע ע"י לחיצה על שעה מסוימת ולאחר מכן לחיצה על כפתור "בחר מורים" .
   פעולה זאת תתן לי אפשרות לבחור מורה מלווה מכל המורים בבית הספר.
  3. ניתן לבחור מורים מלווים מתוך מאגר המורכב אך ורק ממורים המלמדים את אותה הכיתה ע"י בחירה באפשרות "מ.מלמדים".
  4. במידה ואני רוצה לנקות את שורה לאחר שהזנתי בה מורים אני אבחר באפשרות "נקה שורה".
  5. במידה ואני רוצה לנקות את כל טבלת המורים אני אבחר באפשרות "נקה טבלת מורים".

הוספת אירוע לקבוצה המורכבת מתלמידים ממספר כיתות

הוספת אירוע

הוספת אירוע

כדי להזין אירוע לקבוצה המורכבת מתלמידים ממספר כיתות נלחץ על הלחצן "קבוצה". את החלון שנפתח נמלא באופן הבא:
 1. נזין את תיאור האירוע.
 2. נבחר את שעות האירוע.
 3. נזין תאריכים לאירוע.
 4. במידה ונרצה לפנות את המורים המלמדים את הכיתות שישתתפו באירוע נבחר ב"פינוי מורים".
 5. במידה ונרצה לפנות את הכיתות של התלמידים שיצאו לאירוע נבחר ב"פינוי חדרים".
 6. אם אנחנו מעוניינים שהאירוע לא יהיה גלוי לתלמידים נבחר באפשרות "להסתיר מתלמידים".
 7. אם האירוע הוא אירוע חיצוני, כלומר מתקיים מחוץ לשטח בית הספר נסמן אפשרות "חיצוני".
 8. במידה והאירוע מתקיים בין כותלי בית הספר ניתן לבחור חדר בו הוא יתקיים ע"י לחיצה על האפשרות "בחר חדר".
 9. כדי לשבץ מורים מלווים לטיול נעבוד בצורה הבאה :
  1. ניתן לשבץ את המורים המחנכים ע"י לחיצה על "שבץ מחנכים למורים מלווים".
  2. ניתן לבחור מורים מלווים לכל שעה באירוע ע"י לחיצה על שעה מסוימת ולאחר מכן לחיצה על כפתור "בחר מורים" .
   פעולה זאת תתן לי אפשרות לבחור מורה מלווה מכל המורים בבית הספר.
  3. ניתן לבחור מורים מלווים מתוך מאגר המורכב אך ורק ממורים המלמדים את אותה הכיתה ע"י בחירה באפשרות "מ.מלמדים".
  4. במידה ואני רוצה לנקות את שורה לאחר שהזנתי בה מורים אני אבחר באפשרות "נקה שורה".
  5. במידה ואני רוצה לנקות את כל טבלת המורים אני אבחר באפשרות "נקה טבלת מורים".