שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

ניהול העדרויות

בחלון עריכה של היעדרויות ותוספות ניתן להוסיף או להסיר היעדרויות ותוספות. כמו כן ניתן לטפל בהיעדרויות שיצרתי.


אופן כניסה לחלון

על מנת להיכנס לחלון עריכת היעדרויות ותוספות יש לוודא קודם כל שאנו נמצאים במצב ניהול שוטף ולאחר מכן בסרגל הכלים לבחור באייקון תמונה ניתן גם להיכנס לחלון זה דרך תפריט ראשי שוטף -> העדרויות ותוספות

בחלון זה יופיעו כל ההעדרויות המתוכננות לאותו יום(אפשר גם לעבור לתאריך אחר ולראות את מצב ההעדרויות שם).
תמונה

תפריט

בתפריט של החלון יש לנו מספר אייקונים :
 1. תאריך תמונה - ניתן לשנות את התאריך על ידי לחיצה על החצים. לחיצה על התאריך תפתח לוח שנה.
 2. היעדרות תמונה - הוספת היעדרות חדשה.
 3. תוספת תמונה - הוספת תוספת של שיעור.
 4. פינוי מורה תמונה - פינוי מורה לאחד מצורכי בית הספר.
 5. פינוי חדר תמונה - פינוי חדר לאחד מצורכי בית הספר.
 6. הזזה תמונה - בדיקת האפשרות להזיז את השיעור האחרון במערכת במקום שיעור שהתבטל.
 7. תשלומים תמונה- ניהול אופן התשלומים לשעת תוספת.
 8. מחק שורה תמונה - מחיקת שורה מהחלון.
 9. רשימה שטוחה תמונה
 10. הדפס תמונה - הדפסת השינויים לאותו היום.

הוספת היעדרות

תמונה

כדי להוסיף היעדרות יש ללחוץ על הכפתור היעדרות בסרגל הכלים.
 1. במידה ונרצה לבחור היעדרות קבוצתית , כלומר של מס' מורים נלחץ על החץ שליד הכפתור היעדרות בסרגל הכלים.
 2. במידה ונרצה לבחור היעדרות תקופתית , ולא היעדרות של יום אחד , נלחץ על החץ שליד הכפתור היעדרות בסרגל הכלים ונבחר היעדרות תקופתית.
  • לאחר שבחרנו באחת האפשרויות נמלא את החלון שנפתח באופן הבא :
  • נבחר את שם המורה הנעדר.
  • נבחר את מועד ההעדרות - שעה מסוימת (שאותה נכתוב לפי מס' השעה, לדו'- 1), טווח שעות (לדו'-העדרות משעה 3 עד 5) או כל היום.
  • נציין את סיבת ההעדרות (לדו' מחלה) , בנוסף במידה ונרצה להסתיר את הסיבה מן התלמידים ניתן לסמן את הריבוע "להסתיר מתלמידים".
  • ניתן להוסיף הערות במלל חופשי.
  • נבחר את קבוצות הלימוד שיושפעו מהעדרות המורה.
  • נקבע אם ההעדרות היא בתשלום או לא על ידי סימון הריבוע "העדרות בתשלום" ,לאחר שסימנו אפשרות זאת ניתן לבחור מהתיבה גורם משלם במידה והוזן כזה.
  • לסיום נלחץ על הוסף.

תיקון היעדרות

אפשרויות תיקון

אפשרויות תיקון

ניתן לשים לב כי במידה ולא תיקנו היעדרות מסוימת יופיע הביטוי "לא תוקן" בצבע אדום בעמודת תיקון.
המערכת מציעה כמה אפשרויות תיקון להיעדרות, כדי לבחור אחת מהם יש לבחור את ההיעדרות הרצויה לתיקון ולאחר מכן ללחוץ על אחד הכפתורים הבאים מהחלק התחתון של האתר:
 1. מילוי מקום - הצבת מורה ממלא מקום בשעות ההיעדרות. יש לבחור מורה מחליף בעזרת מסך בחירת מורה
 2. ביטול - מבטלים כליל את השעה כך שהתלמידים אינם לומדים באותה שעה.
 3. הזזה - מזיזים את השעה לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר במערכת.
 4. מיזוג קבוצה - מילוי מקום של מורה ע"י מילוי מקום של מורה מאותה הקבצה.
 5. פירוק הקבצה - תיקון העדרות ע"י פירוק ההקבצה לכיתות אם.

הוספת תוספת

הוספת תוספת

הוספת תוספת


תוספת מוגדרת כשיעור נוסף שאנו רוצים לשבץ במערכת , לדו' תגבור פרויקט וכו'. כדי להוסיף תוספת יש ללחוץ על הכפתור תוספת בסרגל הכלים. את החלון שנפתח נמלא באופן הבא:
 1. נבחר את השעה או את טווח השעות המוקצות לתוספת.
 2. נקבע את סוג התוספת (תגבור/השלמה/פרויקט/אחר).
 3. נבחר את שם המורה הרלוונטי מהרשימה.
 4. נבחר את הכיתה/קבוצת התלמידים .
 5. ניתן להוסיף סיבה או הערה לתוספת.
 6. ניתן לקבוע אם התוספת היא בתשלום ע"י סימון הריבוע "תוספת בתשלום".
 7. נבחר את החדר בו תתבצע התוספת.
 8. נלחץ על הוסף.

פינוי מורה

הוספת פינוי מורה

הוספת פינוי מורה

נשתמש באפשרות זאת כאשר מורה נעדר משיעור בעקבות פעילות הקשורה לבית הספר. כדי להוסיף פינוי מורה נעקוב אחר השלבים הבאים :
 1. במידה ופינוי המורה הוא לתקופה מסוימת ניתן ללחוץ על החץ ליד כפתור "פינוי מורה" ולבחור באפשרות פינוי מורה תקופתי.
 2. נלחץ על כפתור פינוי מורה.
  1. נבחר את שם המורה הנעדר.
  2. נבחר את מועד ההעדרות - שעה מסוימת (שאותה נכתוב לפי מס' השעה, לדו'- 1), טווח שעות (לדו'-העדרות משעה 3 עד 5) או כל היום.
  3. נציין את סיבת ההעדרות (לדו' מחלה) , בנוסף במידה ונרצה להסתיר את הסיבה מן התלמידים ניתן לסמן את הריבוע "להסתיר מתלמידים".
  4. ניתן להוסיף הערות במלל חופשי.
  5. נבחר את קבוצות הלימוד שיושפעו מהעדרות המורה.
  6. נקבע אם ההעדרות היא בתשלום או לא על ידי סימון הריבוע "העדרות בתשלום" ,לאחר שסימנו אפשרות זאת ניתן לבחור מהתיבה גורם משלם במידה והוזן כזה.
  7. לסיום נלחץ על הוסף.

פינוי חדר

פינוי חדר

פינוי חדר

פינוי חדר נועד לפנות חדר שבו אמורה ללמוד כיתה, למטרה אחרת (לדו' הרצאה). כדי לפנות חדר מסוים נמצא את הכיתה שאמורה ללמוד באותו החדר ונלחץ באמצעות המקש ימני על השעה בה נרצה לפנות את החדר ונבחר באפשרות "פינוי חדר". את החלון שייפתח נמלא באופן הבא:
 1. נסמן את שם החדר.
 2. ניתן להזין סיבה במלל חופשי.
 3. לסיום יש כמה אפשרויות :
  1. הוסף - יסיים את התהליך ללא מציאת פיתרון לכיתה אותה פינינו מהחדר.
  2. הוסף ותקן - יעביר אותנו לחלון "העדרויות ותוספות" וייתן לנו אפשרות למצוא פתרון לכיתה שהחדר שלה פונה.
  3. ביטול - יבטל את פינוי החדר שיצרנו.
 4. במידה ונרצה להזין פינוי לחדר למס' שעות ניתן לבחור באפשרות "פינוי לפי שעות" .


הזזת שיעור

הזזת שיעור

הזזת שיעור

פונקציה זו מאפשרת לנו לתקן היעדרות של מורה ע"י הזזה של אחד השיעורים לשעה מוקדמת או מאוחרת יותר באותו יום, במקרה שנוצר חלון במערכת בשל ביטול שיעור. כדי לבצע הזזה יש לקיים את השלבים הבאים:
 1. יש להגדיר את קבוצת הלימוד.
 2. בוחרים בשעה שברצונכם להזיז את השיעור.
  המערכת תבדוק אם יש אפשרות להזיז את השיעור לשעה אחרת באותו יום.
  • אם אין שעה פנויה במערכת של המורה ו\או המורה, תתקבל תשובה שאין אפשרות להזיז את השיעור.
  • אם יש אפשרות הזזה, ההזזה תבוצע.
  • ניתן להוסיף הערות.
  • לוחצים על הוסף .

עזיבת מורה

קורה שאנו נאלצים, מכל סיבה שהיא, להוציא מהמערכת מורה ששובץ במערכת בשלב בניית המערכת, אשר עתיד להיעדר עד סוף השנה. הדרך הנכונה לעדכן על כך את המערכת היא להשאיר את המורה במערכת, אבל לשנות ל-0 את שעות העבודה שלו.
 1. פותחים את המערכת של המורה.
 2. באמצעות כפתור delete מוחקים את כל השיבוצים של אותו מורה.
 3. פותחים את הגליון ומפעילים סינון לפי מורה, כאשר בוחרים את שמו של המורה העוזב.
  עתה מוצגות כל קבוצות הלימוד של אותו מורה.
 4. בכל קבוצת לימוד מעדכנים ידנית את השעות ל-0.