שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

בניית גיליון

חלון גיליון עם פרטים

חלון גיליון עם פרטים

בניית הגיליון הוא שלב חשוב בבניית מערכת שעות. הוא מהווה כלי תכנון פדגוגי וגם כלי תכנון משרה של מורה.

גיליון השיבוץ הוא גיליון הבנוי מאוסף של רשומות, כשכל רשומה היא שילוב של מספר פרמטרים:
1. מספר שעות למקצוע.
2. מספר שעות ששובצו.
3. שם המורה המלמד את המקצוע.
4. שם המקצוע הנלמד.
5. שם החדר בו מתקיים הלימוד.
6. שם הכיתה הלומדת מקצוע זה – במקרה של הקבצה שמות הכיתות מהם מגיעים התלמידים ללמוד מקצוע זה.

כל הנתונים שיופיעו בתוך הגיליון מגיעים מתוך המאגרים שנבנו בשלבים הקודמים(מורים, כיתות, חדרים, מקצועות), כשהנתון היחיד שצריך להקליד בגליון ידנית הוא מספר השעות שהוקצו למקצוע זה. לאחר שיבוץ שעות המורה במערכת, עמודת השיבוץ תשלים את עצמה.

המערכת מאפשרת מספר דרכים בכדי לעבור לחלון גיליון השיבוץ :
1. בחירה באפשרות "כלים -> גיליון לימודים" שבתפריט הראשי.
2. בחירה באייקון תמונה מתפריט האייקונים.
3. לחיצה על CTRL+5.

העבודה עם הגיליון מחייבת זהירות והקפדה על הנתונים המוקלדים(למערכת קיימים מספר כלים לצורך בדיקת הנתונים שהוקלדו).
בזמן הקלדת הנתונים לתוך הגליון יש להקפיד על הכלל הבא:
שורה רווח בין כיתה לכיתה או בין הקבצה להקבצה.הוספת רשומה חדשה

הוספת רשומה

הוספת רשומה

הוספת רשומה חדשה בסוף הגיליון: לחיצה על לחצן insert במקלדת או בחירה בעזרת העכבר באייקון תמונה מסרגל הכלים של חלון גיליון לימודים.
הוספת רשומה חדשה באמצע הגיליון: בחירת המשבצת הרצויה למיקום רשומה חדשה, ולחיצה על SHIFT+Insert במקלדת, או לחיצה על SHIFT ובחירה באייקון תמונה.
מעל הרשומה שבחרנו נוצרה שורה חדשה שניתן להקליד לתוכה נתונים או להדביק נתונים מרשומה אחרת שהעתקנו.

הקלדת מספר השעות שיועדו למקצוע בעזרת מקלדת המספרים שנמצאת מצד ימין של המקלדת.
במידה ורוצים לשבץ מספר הגדול מ-9, יש להוסיף באמצעות הסימן "+" שבמקלדת.

מעבר לשדה של שם המורה שיועד למטרת מקצוע זה. המעבר יעשה בעזרת לחצני החיצים של המקלדת או בעזרת לחיצה על לחצן tab שעל המקלדת. לחיצה על לחצן enter בשדה שם המורה לצורך לקבלת רשימת המורים שנבנתה בשלב מוקדם יותר. מתוך הרשימה ניתן לבחור את שם המורה הרצוי בעזרת לחצני החיצים או בעזרת העכבר.

מעבר לשדה הבא של שם המקצוע בעזרת לחצני החיצים או בעזרת לחצן tab, ולחיצה על לחצן enter לצורך קבלת חלון רשימת המקצועות. ניתן לבחור המקצוע בעזרת לחצני החיצים או בעזרת העכבר.

מעבר לשדה הבא של שם החדר בעזרת לחצני החיצים או בעזרת לחצן tab, ולחיצה על לחצן enter לצורך קבלת חלון רשימת החדרים. בחירת החדר בעזרת לחצני החיצים או בעזרת העכבר.

מעבר לשדה הבא של כיתה בעזרת לחצני החיצים או בעזרת לחצן tab, ולחיצה על לחצן enter לצורך קבלת חלון רשימת הכיתות. בחירת הכיתה בעזרת לחצני החיצים או בעזרת העכבר. ניתן לבחור מספר כיתות במקרה של הקבצה, כששימו לב כי בחירה מרובה נעשת בעזרת לחצן רווח שמוסיף את הסימן V ליד הכיתה שנבחרה. לחיצה על enter תאשר את הבחירה.

הערות שיבוץ – בגיליון הלימודים ניתן לכתוב ליד כל שורת שיבוץ הערה, הערות אלו יעזרו למשבצים בזמן השיבוץ.
מעבר לשדה הבא של הערה בעזרת לחצני החיצים או בעזרת לחצן tab, ולחיצה עם העכבר בתיבה עצמה לצורך קבלת שורת כתיבה.
בהקבצות שמספר השעות בהם אינו זהה, כגון הקבצה במתמטיקה, נוצר מצב שחלק מהתלמידים לומדים וחלק אחר לא לומד.
בכדי לפתור את הבעיה יוצרים שעות קצה בתחילת יום או בסוף יום, כשבשעות אלו נשארים רק התלמידים שלומדים והתלמידים האחרים הולכים.
בכדי להבטיח ששעה זו לא תעבור בטעות לאמצע היום צריך להוסיף בהערה את המילה "קצה" ואז יופיע הסימן תמונה בתוך בתא המערכת.

לאחר סיום תהליך הזנת נתונים לרשומה אחת בגיליון יש לחזור על תהליך זה לגבי כל הכיתות וכל המקצועות בבית הספר.מחיקת רשומה קיימת

בלחיצה על סימן תמונה, או לחלופין לחיצה על מקש Delete.
כשמו כן הוא, מחיקת הרשומה המסומנת מגיליון הנתונים.


 • שים לב: לא ניתן להסיר רשומה המשובצת במערכת השעות.העתקה והדבקה של רשומה

העתקת רשומה

העתקת רשומה

כאשר ישנם שני מקצועות או יותר הנלמדים באותה כיתה, יותר פשוט להעתיק רשומה קיימת ולשכפל כמספר הפעמים הרצוי ולאחר מכן לשנות את שם המורה או את שם המקצוע, בהתאם לצורך.

 • תהליך ההעתקה יבוצע לפי השלבים הבאים:

  בחירת הרשומה מהגיליון אותה רוצים לשכפל, הרשומה תיצבע בצבע רקע אפור.
  לצורך ביצוע העתקה ישנן מספר אפשרויות והן:
  1. לחיצה על כפתור ימין של העכבר ובחירה באפשרות העתקה.
  2. בחירה של אייקון תמונה מתוך סרגל הכלים של חלון הגיליון.
  3. בעזרת המקלדת לחיצה על הצירוף של הלחצנים ctrl+c.

הדבקת רשומה

הדבקת רשומה

 • תהליך ההדבקה יבוצע לפי השלבים הבאים
  בחירת הרשומה בגליון בה רוצים להדביק את הרשומה שהעתקנו או יצירת רשומה חדשה בה נדביק את הרשומה שהעתקנו.
  לצורך ביצוע הדבקה של הרשומה ישנן מספר דרכים והן:
  1. לחיצה על כפתור ימין של העכבר ובחירה בפשרות הדבקה.
  2. בחירה של האייקון תמונה מתוך סרגל כלים של חלון הגיליון.
  3. בעזרת המקלדת לחיצה על הצירוף של הלחצנים ctrl+v.
בניית הקבצה

בניית הקבצה

בניית הקבצה

הקבצה היא קבוצות תלמידים המגיעים ממספר כיתות שונות.

הצורך ביצירת הקבצה נובע מכך שמערכת הלימודים של התלמידים היא הטרוגנית וכל תלמיד לומד בהקבצה אחרת באותו מקצוע נתון.
לדוגמא – לא כל התלמידים לומדים באותה רמה במקצוע אנגלית. ולכן מקבצים תלמידים מכל כיתות השכבה להקבצות משותפות. בכל הקבצה לומדים אמנם ברמה אחרת, אבל מבחינת המערכת כולם לומדים באותה שעה את מקצוע האנגלית.

בכדי לקשור את כל הרשומות של אנגלית כיחידה אחת, נגדיר את כל הרשומות כהקבצה.
החשיבות של הגדרת הקבצה תבוא לידי ביטוי בשלב השיבוץ, כיוון ששיבוץ בכיתה אחת יגרום באופן אוטומטי ל שיבוץ בכל הכיתות ובכל המערכות של המורים המלמדים בהקבצה זו.
הקבצה מוכנה

הקבצה מוכנה

 • הגדרת קבוצת רשומות כהקבצה - בסרגל הכלים של חלון הגיליון נמצא האייקון תמונה. אייקון זה מגדיר קבוצה של רשומות כהקבצה.

  בכדי לסמן את הקבוצת הרשומות כהקבצה צריך לבצע את הפעולות הבאות:

  1. בחירה של הרשומה הראשונה בקבוצה אותה רוצים לסמן.
  2. לחיצה על לחצן shift יחד עם לחצן חץ למטה. פעולה זאת תצבע את כל הרשומות בקבוצה.
  3. לאחר מכן לחיצה על אייקון תמונה או F5 תגדיר את הקבוצה כהקבצה.

לאחר יצירת ההקבצה, תצבע ההקבצה בצבע אקראי.

 • ביטול הגדרת הקבצה - בסרגל הכלים של חלון הגליון נמצא האיקון תמונה. אייקון זה מבטל הגדרת הקבצה.

  בכדי לבטל הגדרת ההקבצה מספיק לבחור את אחת הרשומות בהקבצה ולאחר מכן ללחוץ על האיקון תמונה או F6.
  פעולה זו תשנה את המצב של כל הרשומות בהקבצה ותגרום להם להיות רשומות רגילות.ביטול שיבוץ הקבצות

נעשה ע"י בחירת רשומה ולחיצה על כפתור תמונה.
מטרת פעולה זו נועדה לקבלת מידע ספציפית למורה הנמצא בהקבצה מסויימת.
לאחר לחיצת הכפתור יוצג המידע הרלוונטי לאותו מורה/מורים.


 • חשוב מאוד! - שים לב! לאחר שימוש בפעולה זו, יש לבטלה.

  במידה ולא בוטלה הפעולה, המערכת תציג מציאות שונה מהקיימת, ותגרום למשבץ בעיות בעתיד.העתקה והדבקה של הקבצה

העתקת הקבצה

העתקת הקבצה

כאשר ישנם שתי הקבצות או שתי כיתות הלומדות את אותם מקצועות, קל יותר להעתיק את כל הקבוצת הרשומות ולהדביק אותם וכך לשכפל את הכיתה.

הפעולות הנדרשות לאחר השכפול הן שינוי שמות המורים המלמדים בכיתה החדשה והזנתם בכיתה החדשה.

 • לצורך ביצוע של העתקת קבוצה של רשומות נבצע את הפעולות הבאות:
  יש לסמן את הרשומות אותן רוצים להעתיק, סימון הרשומות יעשה בעזרת :
  1. בחירה של הרשומה הראשונה בקבוצה אותה רוצים להעתיק.
  2. לחיצה על לחצן shift יחד עם לחצן חץ למטה, תהליך זה יצבע את כל הרשומות בקבוצה.
  לצורך ביצוע העתקה ישנן מספר אפשרויות והן:
  1. לחיצה על הכפתור הימני של העכבר ובחירה באפשרות העתקה.
  2. בחירה של האייקון תמונה מתוך סרגל כלים של חלון הגיליון.
  3. בעזרת המקלדת לחיצה על הצירוף של הלחצנים ctrl+c.

 • יצירת רשומה חדשה תוך הקפדה על שמירת רשומה רווח בין קבוצה לקבוצה!

 • תהליך ההדבקה יבוצע לפי השלבים הבאים:
  בחירת הרשומה בגליון בה רוצים להדביק את הקבוצה שהעתקנו או יצירת רשומה חדשה בה נדביק את הקבוצה שהעתקנו.
  לצורך ביצוע הדבקה של הרשומה ישנן מספר דרכים והן:
  1. לחיצה על הכפתור הימני של העכבר ובחירה באפשרות הדבקה.
  2. בחירה של האייקון תמונה מתוך סרגל הכלים של חלון הגיליון.
  3. בעזרת המקלדת לחיצה על הצירוף של הלחצנים ctrl+vהצגת מורים עם שיבוץ לא מלא

רשומות ללא שיבוץ

רשומות ללא שיבוץ

פעולה זו תציג בצבע אדום את הרשומות שלא שובצו במלואן.

מתבצעת בלחיצה על אייקון תמונה.סינון

סינון לפי מורה

סינון לפי מורה

סינון הוא כלי המאפשר לנו לצפות ברשומות הרלוונטיות לאותו מורה/כיתה/מקצוע.

סינון לפי מורה – בסרגל הכלים של חלון הגיליון נמצא האייקון תמונה אייקון זה מאפשר להקליד שם של מורה ולקבל את כל הרשומות בהם נמצא שם המורה. המערכת כוללת כלי להשלמה של הטקסט הנכתב, ולכן במקרים בהם לא זוכרים את השם המלא של המורה מספיק רק להקליד את האות הראשונה בשם ונקבל את שמות כל המורים המתחילים באותה אות.

סינון לפי כיתה - בסרגל הכלים של חלון הגיליון נמצא האייקון תמונה אייקון זה מאפשר לבחור כיתה ולקבל את כל הרשומות של הכיתה.

סינון לפי מקצוע - בסרגל הכלים של חלון הגיליון נמצא האייקון תמונה אייקון זה מאפשר לבחור מקצוע ולקבל את כל הרשומות של המקצוע.

 • ביטול סינון - בסרגל הכלים של חלון הגליון נמצא האייקון תמונה. אייקון זה מבטל את פעולת הסינון או החיפוש שבוצעו לפני כן ומחזירה לחלון הגיליון את תצוגת כל הרשומות המקוריות.חיפוש

בגיליון ניתן לחפש רשומות במספר דרכים. הצורך במערכת חיפוש תתגלה כנחוצה מאוד כאשר נעבור לשלב השיבוץ.
מספר הרשומות בגליון הוא פונקציה של גודל בית הספר וככל שבית הספר גדול יותר כך יגדל מספר הרשומות בגליון ויגביר את הצורך באפשרויות חיפוש מתקדמות.

לצורך חיפוש וסינון הרשומות בגליון פיתחנו את הכלים הבאים:
1. חיפוש חופשי - בסרגל הכלים של חלון הגיליון נמצא האיקון תמונה.
אייקון זה מאפשר חיפוש חופשי של מילה או צירוף של מילים.
לאחר לחיצה על אייקון זה יופיע חלון הבא:
חלון חיפוש חופשי

חלון חיפוש חופשי
תוצאת החיפוש תציג רשומות שבהם מופיע הטקסט שחיפשנו.

מאפיינים

מידע מורחב

מידע מורחב

 • נדרש להזין קודם גורמים משלמים/סיבות גמול בחלון נתונים מנהלתיים.
  מאפיינים יציג את כל הפרטים הנוגעים לשכר המורה, לאותם שעות, באותו מקצוע המופיע ברשומה.

לכניסה למידע מורחב יש שתי אפשרויות:
1. לחיצה עם קליק ימני על הרשומה ולחיצה נוספת על מאפיינים.
2. בחירת הרשומה ולחיצה על F10.

בחלון זה יש למלא את על הפרטים הנוגעים לשכר המורה, סוג השעה הנלמדת וכן הלאה.


הצגת חסמים

חסמים של קבוצת מורים

חסמים של קבוצת מורים

בחלון זה ניתן לצפות בחסמים הקיימים על אותו מורה נבחר.
אותם חסמים אשר הוזנו במערכת שעות.

לכניסה יש ללחוץ על לחצן ימני ועל "הצג חסמים", או לחלופין, לחיצה על F8.

ניתן אף לבחור מספר מורים יחדיו; נעשה בלחיצה על מקש SHIFT וחץ מטה או לחלופין בלחיצה על CTRL ובחירת המורים הרצויים.
המערכת תציג את חסמיי כל המורים במספר.
המספר מייצג את כמות המורים בעלי חסם באותה שעה.