שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

מערכת שעות

דוגמה למערכת שעות

דוגמה למערכת שעות

חלון מערכת השעות הוא אחד החלונות החשובים בתהליך בניית המערכת.
פה מתבצע תהליך השיבוץ, הן למורים והן לכיתות.
כדי להתחיל לעבוד עם מערכת השעות יש לשים לב שתהליך הזנת הנתונים התחלתיים התבצע במלואו.
ללא נתונים התחלתיים לא יהיה ניתן להתחיל לעבוד.

לכניסה למערכת השעות:
1. לחיצה עם קליק ימני ברשומה נבחרת, תציג את המערכות הנוגעות לאותה רשומה.
2. לחיצה כפולה על המורה/מקצוע/חדר, תציג את המערכת שלו.
3. לתהליך הבנייה ניתן גם ללחוץ על הרשומה הנבחרת, ו"SHIFT + ~" להצגת כל המערכות הקשורות לאותה רשומה.
  • לחיצה על ctrl+9, תציג את המערכת באופן מוקטן, בצד המסך כטבלה משלימה.

דף זה נועד להסביר את הכלים העומדים לרשות המשתמש במהלך שיבוץ במערכת השעות.
לשיטות עבודה מלאות יש להגיע לדף בניית מערכת.


  • חשוב לציין! לכל כיתה, חדר ומורה יש מערכת שעות משלו.
    דף זה חל על כולם.
  • הכלי היחידי בו נשתמש לפני בניית גיליון והוא מהווה חלק מהזנת הנתונים הוא חסמים .
סרגל הכלים

צמצום הקבצות

צביעת משבצות

צביעת משבצות

כלי זה נועד להקל על המשתמש בצפייה במערכת.
הוא מבצע צמצום בשמות המורים/המקצועות במקרה של הקבצה.
צמצום השמות נעשה באופן אוטומטי ע"י המערכת(במידה ולא שונו הערכים בטבלת שעות.
במידה והמשתמש ירצה לבטל זאת, לחיצה על אייקון תמונה תבטל את הצמצום.

הצגת שמות

הצגת השמות, בדומה ל"צמצום הקבצות", הוא כלי לנוחיות המשתמש.
ישנם ארבעה פקדים אשר אחראים על הצגת שמות המורים, המקצועות, הכיתות והחדרים.
במידה ולא יתבצעו שינויים בטבלת שעות, הצגתם תהיה אופטימלית.

  • שים לב! כי אין צורך להציג מידע חופף לכותרת המערכת.
    דוגמא: אין צורך להציג שמות כיתה במערכת של ז'1. שם הכיתה יחזור על עצמו בכל משבצת.

שם מורה - מציג את שמות המורים במשבצות המערכת. מתבצע ע"י לחיצה על תמונה.
שם כיתה - מציג את שמות הכיתות במשבצות המערכת. מתבצע ע"י לחיצה על תמונה.
שם מקצוע - מציג את שמות המקצועות במשבצות המערכת. מתבצע ע"י לחיצה על תמונה.
שם חדר - מציג את שמות החדרים במשבצות המערכת. מתבצע ע"י לחיצה על תמונה.
מערכת עם חסמים

מערכת עם חסמים
צביעת משבצות

כלי זה נותן למשתמש את האפשרות לצבוע שעות לפי רצונו.
צביעת שעות אלו יופיעו בכל המערכות הקיימות.
הצביעה נועדה להוות סימון בשביל המשבץ עצמו, ולא מהווה חסם כלשהו למערכת.

פעולה זאת תתבצע בלחיצה על תמונה, ובחירה באחד מהצבעים ירוקתמונה, צהוב תמונה וסגול תמונה.
בכדי לבטל את הסימונים הקיימים יש ללחוץ על הסמל, ולחיצה נוספת על "הסר כל הסימונים".

צביעת שיבוץ

כלי זה בא לידי ביטוי במידה וצבע המורה וצבע המקצוע שונו בהזנת הנתונים.
המערכת תציג את צבעי המשבצות הקיימות לפי:
1. מורה
2. מקצוע
3. קבוצת לימוד
4. הקבצה
כאשר בכל אחד מהאפשרויות הצבע שיוצג יהיה לפי הצבע שנקבע קודם בהזנת הנתונים.

פעולה זו תתבצע בלחיצה על תמונה.
להסרת הסימון, יש ללחוץ על הסמל, ולחיצה נוספת על "הסר צבעים".

הזנת חסמים

גיליון מסונן לפי מורה

גיליון מסונן לפי מורה

הזנת חסמים זהו שלב חשוב לשיבוץ.
בשלב זה יחסום המשבץ את כל השעות בהן המורה/כיתה/חדר, לא יכולים לקיים שעות.

יש לבחור את פקד הזנת החסמים תמונה.
בחירת הפקד תחליף את הסמן מחץ לסימן של אין כניסה.
כל קליק על אחת מהשעות במערכת של המורה תיצור איקס אדום, שפירושו שעה חסומה.

חסימה של יום שלם - כדי לחסום יום שלם יש ללחוץ על shift ובאותו זמן להזיז את העכבר אל היום אותו ברצוננו לחסום.
כל השעות באותו יום יצבעו במסגרות כחולות מקווקוות ואם נקליק על העכבר שוב כל השעות באותו יום יסומנו באיקסים אדומים.

חסימה של שעה - למשך כל השבוע כדי לחסום שעה רוחבית לאורך כל השבוע יש ללחוץ על ctrl במקלדת ובאותו זמן להזיז את העכבר אל השעה אותה ברצוננו לחסום.
השעה תצבע נצבעת במסגרות כחולות מקווקוות לאורך כל השבוע, ואם נקליק על העכבר שוב השעה תסומן באיקסים אדומים לאורך כל השבוע.

סנן גיליון

דוח מערכת שעות

דוח מערכת שעות

לאחר לחיצה במערכת הרצויה על סימן התמונה.
אפשרות זו נותנת לסנן את הגיליון הקיים, לפי המערכת הנבחרת, ובכך לצפות רק בפרטים הרלוונטיים של אותה מערכת הנמצאים בגיליון.
דוגמה:אם אנו לוחצים על אפשרות הסינון במערכת של ישראל ישראלי, הגיליון יציג לנו את כל הרשומות שבהן הוא מצויין.

ניתן לבטל את הסינון בלחיצה על תמונה, הנמצא באייקונים של הגיליון.

רענון

במידה ומידע חדש הוזן למערכת ואינו מופיע עדיין ברשימת המורים, ניתן ללחוץ על כפתור התמונה, בכדי לרענן את הרשימה.

בחירת שם מרשימה

לחיצה על תמונה, תציג לנו את שם המערכת מתוך הרשימה.
הרשימות הם הרשימות משלב הזנת נתונים, של מורים,חדרים וכיתות.
דוגמה: אם אנו נמצאים במערכת של ז'1, בלחיצה על הסמל נקבל את רשימת הכיתות כאשר ז'1 מסומנת מתוכם.

דוח מערכת שעות

לחיצה על תמונה, תציג לנו דוח של מערכת השעות.
זהו קיצור דרך להצגת דוחות, שניתן להגיע אליו גם דרך "דוחות -> דוחות מערכת שעות".

בלחיצה אחת ייפתח לנו חלון תלוי מערכת(למורה ולכיתה יפתח חלון שונה).
בחלון נמלא את מאפייני התצוגה לפי נוחיותנו.
כאשר תיבות האורך משמעותן אורך התצוגה של המלל.
דוגמה: אורך מורה - 10, יציג עד 10 תווים שם של מורה.
ניתן גם לבחור מספר שמות במקביל - בלחיצה על ctrl, או לחלופין shift+חץ למטה/למעלה.

לאחר לחיצה על "הצג דוח", תפתח בפנינו מערכת השעות של אותו שם.
כעת ניתן להדפיס את אותה מערכת, או להעבירה לקובץ אקסל.
במידה ובחרנו מספר שמות, אפשר לדפדף בינהם בלחיצה על שורת הדוחות.שיבוץ מקצועות במערכת

על מנת להכניס שעת לימוד למערכת יש לבחור את הרשומה הרצויה מתוך הגיליון, ולגרור אותה אל תוך השעה הרצויה במערכת.
על מנת לדעת לאן ניתן לשבץ, איזה מורה ובאיזה שעות יש לעבור על עמוד בניית המערכת.

לעבודה מרובה, יש לשמור על מקש shift לחוץ, וללחוץ על משבצת השעה הרצויה.
למחיקת השיבוץ, יש ללחוץ על delete. למחיקה מרובה יש להשאיר את מקש הdelete לחוץ, ולעבור עם העכבר על השעות הרצויות.לחיצה ימנית על משבצת ריקה

לחיצה ימנית על משבצת ריקה במערכת תציג בפנינו ארבע אפשרויות:


הצג אפשרויות שיבוץ

אפשרויות שיבוץ

אפשרויות שיבוץ

בלחיצה על אפשרות זו(או לחלופין על מקש a), תפתח המערכת את חלון אפשרויות השיבוץ.
בחירה זו תפתח חלון בו נמצאים כל השעות לשיבוץ עבור המורה או הכיתה בהתאם למערכת בה ביצענו את הפקודה.
בחלון שנפתח נראה שעות מהגיליון הצבועות בירוק או באדום.
1. אדום – שעות שלא ניתן לשבץ בשעה זו.
2. ירוק – שעות שניתן לשבץ בשעה זו.
3. צהוב – שעה שניתן לשבץ אם נפנה את השעה שמשובצת כרגע.

הפקדים בחלון אפשרויות שיבוץ הם:
1. תמונה - אם נרצה לבדוק את האפשרות לשיבוץ עבור שעה אחרת במערכת צריך ללחוץ על הפקד עוגן, ואז לחיצה על כל שעה פנויה במערכת תציג את השעות שניתן לשבץ בשעה זו ואת השעות שלא ניתן לשבץ בשעה זו.
2. תמונה - מבין כל האפשרויות לשיבוץ בשעה שנבדקת מוצגות גם שעות ששיבצנו במערכת, לחיצה על פקד זה תציג רק את השעות שעדיין לא שובצו במערכת.
3. תמונה - מבין כל האפשרויות לשיבוץ מופיעות גם שורות שלא ניתן לשבץ בשעה זו והם שייכים למורה או לכיתה, לחיצה על פקד זה תעלים את כל השורות של האפשרויות שלא ניתן לשבץ בשעה אותה אנו בודקים.
4. תמונה - מבין כל האפשרויות לשיבוץ מופיעות גם אפשרויות שלא ניתנות לשיבוץ, באדום, לחיצה על פקד זה תאפשר לנו לראות מה הסיבה לכך שלא ניתן לשבץ את השעה הזו.
5. תמונה - פקד זה מאפשר לראות היכן אפשרות שיבוץ זו נמצאת בגיליון הלימודים.

לשיבוץ שעה, ניתן ללחוץ בקליק כפול, לגרור אל מערכת שעות או לחיצה קבועה על מקש הSHIFT ובחירת השעה הרצויה.

מציאת אפשרויות לסגירת חלון

מציג לנו את השעות שכבר שובצו במערכת, כאופציות למילוי.
האופציות האפשריות יוצגו בצבע ירוק.

מתבצע בסימון המשבצת הרצויה למילוי, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש W.

הצגת אפשרויות לסגירת חלון

אפשרות זו תציג לנו את כל האפשרויות שיכלו להשתבץ לאותה משבצת.
ייפתח חלון חדש שיתאר את היום, השעה ושם המורה שיכולים להיכנס לשעה הרצויה.
החלון יציג את האפשרויות בשלושה צבעים:
1. ירוק - כמו ב"מציאת אפשרויות", אלה שניתן לשבץ באותה שעה בלי בעיה.
2. צהוב - ניתן לשבץ, אך עם שינוי במערכת שבה הוא מראה התנגשות.
3. אדום - לא ניתן לשבץ עקב חסמים.

מתבצע בסימון המשבצת הרצויה למילוי, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש ctrl+w.

הצגת גיליון כיתה/חדר/מורה

יפתח חלון חדש שיציג את כל הרשומות הרלוונטיות לאותה מערכת מהגיליון.
בחלון החדש ישנם ארבע אפשרויות:
1. הצג בגיליון - יציג בגיליון את הרשומות הקשורות לאותה שורה שסומנה.
2. הצגת גיליון מורה - יציג בגיליון את כל הרשומות הקשורות למורה המסומן.
3. הצג מורה - יציג את מערכת המורה המסומן.
4. הדפס.

מתבצע בסימון המשבצת הרצויה למילוי, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש ctrl+g.

לחיצה ימנית על משבצת מלאה

לחיצה ימנית על משבצת מלאה במערכת תציג בפנינו מספר אפשרויות:


הצגת מערכת רולוונטית

בלחיצה ימנית על משבצת מלאה, האפשרות/יות הראשונות שיהיו הם מערכות רלוונטיות. יציג את המערכת הרצויה הקשורה לאותו שיבוץ. דוגמה: ישראל מלמד תנך בז'1. אם אנו נמצאים במערכת של ז'1, תהיה לנו האפשרות לפתוח את המערכת של ישראל.

דרך קיצור לפתיחת המערכות תהיה לחיצה על המספרים 1-9.

הצגת גיליון כיתה/חדר/מורה

תמונה
יפתח חלון חדש שיציג את כל הרשומות הרלוונטיות לאותה מערכת מהגיליון.
בחלון החדש ישנם ארבע אפשרויות:
1. הצג בגיליון - יציג בגיליון את הרשומות הקשורות לאותה שורה שסומנה.
2. הצגת גיליון מורה - יציג בגיליון את כל הרשומות הקשורות למורה המסומן.
3. הצג מורה - יציג את מערכת המורה המסומן.
4. הדפס.

מתבצע בסימון המשבצת הרצויה, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש ctrl+g.

הצגת הקבצה

יפתח חלון חדש שיציג את כל הרשומות הרלוונטיות לאותה הקבצה מהגיליון.
בחלון החדש ישנם ארבע אפשרויות:
1. הצג בגיליון - יציג בגיליון את הרשומות הקשורות לאותה שורה שסומנה.
2. הצגת גיליון מורה - יציג בגיליון את כל הרשומות הקשורות למורה המסומן.
3. הצג מורה - יציג את מערכת המורה המסומן.
4. הדפס.

מתבצע בסימון המשבצת הרצויה, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש E.

הצג בגיליון

אפשרות זו תציג בגיליון את המשבצת המסומנת בגיליון עצמו.
מתבצע בסימון המשבצת הרצויה, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש G.

מציאת אפשרויות הזזה

פקודה זו מציגה למשתמש את המשבצות הפנויות במערכת, שניתן להזיז אליהן את אותו מקצוע. מתבצע בסימון המשבצת הרצויה, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש V.

מציאת אפשרויות החלפה

פקודה זו מציגה למשתמש את המשבצות התפוסות במערכת, שניתן לבצע החלפה בינהן. מתבצע בסימון המשבצת הרצויה, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש F.

מציאת אפשרויות החלפה משולשת

החלפה משולשת

החלפה משולשת

פקודה זו מציגה למשתמש את המשבצות התפוסות במערכת, שניתן לבצע החלפה משולשת בינהן.
אופן ההחלפה יוצג ע"י חצים אדומים, המורים על אופן ההחלפה.
מתבצע בסימון המשבצת הרצויה, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש R.
על מנת לראות את אפשרות ההחלפה הבאה יש ללחוץ על מקש N. על מנת לבצע את ההחלפה, ניתן לעשות זאת ידנית, או לחלופין, לחיצה על מקש S. ליציאה ממצב החלפה משולשת יש ללחוץ על Esc.

נעילה

פקודה זאת תנעל משבצת רצויה, ותמנע כל הזזה שלה.
לא יהיה ניתן להזיז משבצת זאת, אלא רק לאחר הסרת נעילה.
לנעילה והסרת נעילה יש לסמן את המשבצת הרצויה, לחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה. או לחלופין, לחיצה על מקש K.

מחק

מסיר את השעה הרצויה מן המערכת. לעבודה נוחה ורצופה יש ללחוץ על מקש הDelete, באופן רציף, ולעבור עם העכבר על המשבצות המועדות למחיקה. מתבצע גם בלחיצה על קליק ימני ובחירת הפקודה.טבלה זמנית

תמונה
טבלה זמנית היא מקום בו אפשר לשמור באופן זמני מקצועות שנמחקו, אשר ישמשו כמחסנית למילוי במקום אחר.
לביצוע מחיקה זמנית יש לסמן את המקצוע ששובץ כבר במערכת וללחוץ על ctrl + delete.
יפתח חלון חדש, בו תופיע השעה המחוקה, כעת ניתן לשמור אותה שם ולהשתמש בה בשעת הצורך.
על מנת למחוק אותה לגמרי יש ללחוץ על תמונה.
על מנת לראות שיבוצים קיימים של אותו מקצוע יש ללחוץ על תמונה.
על מנת לראות שעות פנויות לשיבוץ יש ללחוץ על תמונה.


החלפה לעומק

תמונה
כלי נוסף העומד לרשות המשתמש הוא החלפה לעומק.
לעתים, לא ניתן להציג החלפה ישירה, וההחלפה שצריכה להתבצע, מערבת מספר מערכות.
החלפה כזאת נקראת החלפה לעומק.
ראשית, יש לסמן את השעה שאנו רוצים להחליף. שנית, לבצע לחיצה על מקש B במשבצת הרצויה.
ייפתח חלון בצד ימין של המסך, אשר יציע מספר אפשרויות קיימות, וייפרט את הצעדים הנדרשים לביצוע ההחלפה.
יש לבחור בפתרון הרצוי, ולאחר מכן לבצע לחיצה כפולה על כל שלב. פעולה זו תקפיץ אותנו לפעולה הנדרשת.תוספות

1. לחיצה על כפתור Y במקלדת כאשר מסמנים תא במערכת יפתח חלון שיציג את כל המורים שמלמדים בשעה זו בכל הכיתות (כל המורים התפוסים).

2. לחיצה על כפתור P במקלדת כאשר מסמנים תא במערכת יפתח חלון שיציג את כל המורים הפנויים בשעה זו.

3. לחיצה על הכפתורים Ctrl+P יחד כאשר מסמנים תא במערכת תציג את כל החדרים הפנויים בשעה זו.

4. לחיצה על כפתור ~ כאשר בוחרים תא במערכת של הקבצה, תפתח חלון ניווט למעבר אל המערכות של המורים המערבים בהקבצה, או אל מערכות הכיתות המעורבות בהקבצה.

5. החלפה בין שני נתונים במערכת:
א. מצביעים עם העכבר על התא הראשון במערכת, מבלי ללחוץ על העכבר.
ב. לוחצים על לחצן רווח במקלדת, התא הנבחר מסומן בקו מקוטע כחול.
ג. מצביעים על העכבר על התא השני, מבלי ללחוץ על העכבר.
ד. לוחצים על לחצן רווח במקלדת, התא הנבחר מסומן בקו מקוטע כחול.
ה. לחיצה על לחצן ימין בעכבר תפתח חלון שיאפשר לבצע החלפת נתונים בין התאים.

6. שיבוץ חדרים: כאשר סיימנו לבנות את המערכת נעבור לשיבוץ חדרים.
לצורך שיבוץ חדרים בכיתה ניתן ללחוץ על לחצן F9, זאת כאשר הגיליון פתוח.
ניתן לשבץ חדר לכל שעה בגיליון או במערכת שעות שנבחר ע"י לחיצה על F9.
בחלון שיפתח נראה את השעה בה אנו מבקשים לשבץ חדר, מצד ימין נראה את כל החדרים הפנויים. בחירה של חדר מתוך רשימת החדרים של בית הספר תשבץ את החדר בשעה שבחרנו.

7. במקרה של הקבצה שמשובצת ביותר משעה אחת במערכת, שיבוץ של חדר מתוך רשימת החדרים הפנויים תשבץ את החדר בכל השעות שההקבצה משובצת.
ניתן לחלק את שיבוץ החדרים כך שבכל שעה ילמדו בחדר אחר ( או כל צרוף אחר) . לצורך החלוקה:
א. במקום לבחור את החדר מתוך הרשימה של החדרים שנמצאת מימין, לוחצים על התא במערכת בו רוצים לשבץ חדר.
ב. נקבל רשימה של חדרים פנויים, נבחר את החדר הרצוי.
ג. נחזור על התהליך גם לשעות הנוספות של ההקבצה.

8. סימון של תא – משבצי מערכת רוצים לעקוב אחרי שעה או מספר שעות במערכות שונות (כיתות או מורים, זאת לצורך קבלת החלטת שיבוץ).
מערכת השעות "שחף" מאפשרת לפתוח על המסך מספר מערכות בו זמנית ולבצע בהם פעולות שיבוץ.
האפשרות של סימון תא או מספר תאים יאפשר לראות את התאים המסומנים בכל המערכות.
בכדי לסמן תא אחד או מספר תאים במערכת:
א. יש לעמוד עם העכבר על תא במערכת מבלי ללחוץ על העכבר.
ב. ללחוץ על לחצן CTRL ואז ללחוץ על העכבר כדי לסמן את התא הנבחר בכל המערכות הפתוחות.
ג. להמשיך ללחוץ על לחצן CTRL ובו זמנית לבחור תאים אחרים. תאים אלו מסומנים בכל המערכות.

9. ציון התנגשות שיבוץ – כל תא במערכת שבו יש התנגשות (שיבוץ כפול), מאולצת או לא, יופיע כצבע אדום והפקד תמונה יופיע בו.
לחיצה על הפקד תציג הודעה שמתארת את סיבת ההתנגשות.