שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

מחשבון רפורמה

מחשבון הרפורמה הוא כלי לחישוב שעות פרטני ושהייה לפי רפורמת משרד החינוך - עוז לתמורה או אופק חדש.
בנוסף, מחשבון רפורמה עוזר ליצור ולהוסיף קבוצות לימוד של שעות רפורמה לגיליון לימודים, לצורך שיבוץ במערכת מורה.
השימוש במחשבון יעשה לאחר הזנת הנתונים, שהוספנו את שעות ההוראה והגמולים למורה.

תצוגת מחשבון רפורמה- בלחיצה על כפתור F3 על מורה מסויים מתוך טבלת המורים או לשונית תפריט טבלאות -> מחשבון רפורמה.

מחשבון רפורמה

מחשבון רפורמה


מחשבון הרפורמה מציג את הנתונים עבור המורה ששמו מופיע בחלק העליון. בחלק השמאלי של מחשבון רפורמה נמצא גיליון לימודים של המורה, גיליון זה הוא בסיס לחישוב שעות רפורמה ולכן חשוב להסביר את העמודות שמוצגות:

1. חטיבה - יש לשייך לכל קבוצת לימוד של המורה את סוג החטיבה. מערכת שחף משייכת אוטומטית סוג החטיבה בתנאי שיש כיתה לקבוצה לימוד,אך במקרה של שעות ישיבות צוות או שעות תפקיד, יש להגדיר את סוג החטיבה בצורה ידנית. אופן הביצוע לחיצה כפולה על הקבוצה יפתח חלון על מאפייני קבוצת הלימוד , בחלון זה יש לבחור/לתקן את השדה חטיבה

2. סוג שעה - שעות פרונטליות (הוראה,גמולים ותפקיד) הם בסיס לחישוב שעות פרטני ושהייה. שעות אלה מוגדרים בשחף כשעות הוראה.אך קיים מצב שיש למורה קבוצות לימוד מסוג ישיבת צוות על מנת שהמערכת לא תחשב שעות אלו כשעות פרונטליות, חובה להגדיר את סוג השעה - שהייה(אופק)/ישיבת צוות(עוז).

3. שעות מורה לתשלום - עמודה זאת קובעת את המספר הנכון של שעות הפרונטליות לקבוצת הלימוד, בדרך כלל מצב זה נוצר בקבוצה סמסטריאלית או קבוצה ללא תשלום שכר.

תמונה

4. הטבלה בחלק הימני מסכמת את שעות המורה ומציגה בסיס לחישוב פרטני ושהייה עבור המורה. סיכומי השעות מוצגים לפי סוג החטיבה. יש לבחור את סוג הרפורמה בעמודה רפורמה במקרה שלמורה לא נבחר סוג הרפורמה.

5. בפעולת חישוב שעות הרפורמה ממלא המחשבון את השדות (השדות הלבנים באיור) בערכים המחושבים לפי טבלאות משרד החינוך , השדות מחלקות לפי סוגי חטיבה כלומר כמספר השעות הפרטניות למורה לפי רפורמת אופק או/ו מספר השעות הפרטניות לפי רפורת עוז, אם יש צורך ניתן לערוך שדות אלו. שדה ש"ש של מורה מורכב משעות הוראה וגמולים.

מספרה שעות המוצגות מחוץ לשדות עריכה זה מספר השעות של המורה הקיים לו בגיליון בשלב הנוכחי.

סיום תהליך החישוב-בשלב זה התוכנה יוצרת ומוסיפה קבוצות לימוד לגיליון לימודים. ע"י לחיצה על כפתור יצירת קבוצות הקבוצות שנוצרות בדרך כלל הן שעות שהייה פרטני תומכות הוראה וגמולים.