שלום אורח
כניסה

ויקי מערכת שעות שחף

RSS

ניווט

חיפוש
»

PoweredBy

הגדרות

בשלב זה יוגדרו כל הפרמטרים הנחוצים למערכת.
פרמטרים אלו ישמשו גם את מערכת השיבוץ וגם את מערכת השוטף, ולכן חשוב להגדיר את כל ההגדרות לאחר התייעצות עם הגורמים המוסמכים בבית הספר.
לצורך ההגדרות כדאי להצטייד בלוח שנה בו מופיעים כל החגים והחופשות של מערכת החינוך.


טבלת שעות

חלון טבלת שעות

חלון טבלת שעות

כאן יוכל המשתמש להגדיר את המידע שיוצג לנוחיותו במהלך העבודה עם המערכת; האפשרויות העומדות בפניו הם:

ברירת מחדל של שדות - המשתמש יוכל לקבוע את המידע אשר יופיע במערכת שעות המורה, הכיתה והחדר. סימון ברירת המחדל של התוכנה הוא אופטימלי לתחילת עבודה.
הגדרת גופן - ב"הגדרת גופן" יוכל המשתמש לשנות את גופן המלל אשר יוצג בתוכנה במהלך העבודה, בדומה לעבודה בתוכנות Office.
הגדרות כלליות - המשתמש יגדיר את מספר השעות שבהם לומדים בבית הספר, כולל "שעת אפס"(הספירה של השעות תתחיל מ-0, משמע אם מספר השיעורים שהוזן הוא 8, תוצג מערכת עד שיעור 7).
סימון משבצת - בחירה באפשרות "מלבן" תצבע את משבצות במערכת בצבא מלא, בחירה באפשרות "מסגרת" תסמן את מסגרת המשבצת בלבד.
תצוגת שעות - בהצגת מערכת השעות יוכל המשתמש לקבוע אם ברצונו להציג את מספרי השיעורים בלבד, או לכלול גם את זמני השיעורים.


  • לבסוף, לחץ על "שמור" לשמירת ההגדרות, או "בטל" לביטול השינויים שביצעת.שנת לימוד

חלון שנת לימודים

חלון שנת לימודים

חלון זה נועד לצורך הגדרת תאריכי פתיחת וסיום שנת הלימודים. תאריכים אלו חשובים לצורך מודול שוטף.
בלחיצה על כפתור "שינוי" ייפתח חלון חדש. בחלון זה יוגדרו התאריכים הרצויים לשנה, ואת תיאור התקופה(שנת לימוד, חציון א', סמסטר ב' וכו').
אפשרות נוספת העומדת בפניי המשתמש היא לחלק את שנת הלימודים, תהליך זה נעשה ע"י לחיצה על כפתור "הוסף", לאחר מכן התקופה תתווסף לרשימה המוצגת.
לאחר הוספה של תקופה, ייפתח בפני המשתמש אופציות של "ערוך" ו"מחק", כאשר כל אחת מהן, נותנת למשתמש את האפשרות לערוך/למחוק את התקופה הרצויה שהוספה לרשימה.


  • לבסוף, לחץ על "שמור" לשמירת ההגדרות, או "בטל" לביטול השינויים שביצעת.חסמים כלליים

תמונה

הגדרות של חסמים כלליים מאפשרות לבונה המערכת לחסום שעות באופן יזום לכל המורים ולכל הכיתות.
לדוגמה: חסימה גורפת של כל שעות הלימוד שמעבר לשעה 13:00 ביום שישי, חסימת שעות אפס ועוד.
ביטול חסימה כללית יבוצע רק דרך הגדרות המערכת והיא לא ניתנת לביטול דרך המערכות הכיתתיות.
במקביל ניתן לקבוע חסמים פרטיים למורה/חדר/כיתה.
ביצוע/ביטול חסימה יעשה בעזרת העכבר על ידי הצבעה על השעה אותה רוצים לחסום ולחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר.
פעולה זו תגרום להצגת הסימן X המסמן שעה חסומה. 


לוח צלצולים

לוח צלצולים

לוח צלצולים

בחלון זה יוגדר לוח הצלצולים המתוכנן לשנת הלימודים.
השעות שבהן מתרחש השיעור מופיעות בצד שמאל של החלון, שינוי/הגדרת השעות יתבצע ע"י סימון השעה הרצויה בעזרת העכבר, וקליק נוסף על-מנת לשנותה.
המערכת יודעת לזהות פרק זמן של שיעור, ולפיכך, לאחר הגדרה של שיעור ראשון, תסמן המערכת באופן אוטומטי את שאר זמני השיעורים(עדיין יש צורך לעבור על כל שעה ולהגדיר אותה).
במידה והמשתמש ירצה לבטל או לדלג על הפסקה, יגדיר את זמן ההתחלה והסוף כאחד.
ישנה אפשרות נוספת של "הדפס" הנמצאת בפינה הימנית-עליונה, בכדי להדפיס את לוח הצלצולים בלבד.  • לבסוף, לחץ על "שמור" לשמירת ההגדרות, או "בטל" לביטול השינויים שביצעת.חגים וחופשות

חגים וחופשות

חגים וחופשות

חלון זה נועד לצורך הגדרת החגים והחופשות הקיימים במערכת החינוך. נתונים אלו חשובים לצורך תפעול שוטף של המערכת. כל לאום יגדיר לעצמו את החופשות והחגים אותם הוא חוגג.
הוסף - הוספת מועד, ייפתח בפני המשתמש חלון ובו פרטי המועד/חג/חופשה. יש להזין את שם החג, תאריך התחלה, מס' ימים, והערות לבחירה. לבסוף, לחיצה על כפתור "הוסף".
מחק - מחיקת מועד קיים.
ערוך - עריכת מועד קיים, הפרמטרים נשארים זהים.
ייבוא חגים - לחיצה על כפתור זה תפתח את האפשרות לייבוא חגים קיימים שהוגדרו לשנה מסוימת ע"י משרד החינוך.  • לבסוף, לחץ על "שמור" לשמירת ההגדרות, או "בטל" לביטול השינויים שביצעת.צבעים

חלון צבעים

חלון צבעים


הגדרת הצבעים נועדה לנוחות בונה המערכת. בעזרת הגדרות אלו יכול בונה המערכת להגדיר אילו צבעים ישמשו אותו בזמן בנייתה.

  • הצבעים שהוגדרו כברירת מחדל, אופטימליים לעבודה עם התוכנה.מחיקת נתונים

חלון מחיקת נתונים

חלון מחיקת נתונים


ניתן למחוק נתונים קיימים, לצורך בניית מערכת שעות חדשה, לוח שנה חדש, התחלת העבודה מחדש וכו'.
המחיקה תתבצע לפי סימון המשבצות הרצויות ולחיצה על כפתור "מחק". ישנן "אפשרויות נוספות", הכוללות אפשרויות מחיקה נוספות.

  • שים לב, לפני מחיקת הנתונים, וודא שבוצע גיבוי לנתונים, על מנת לשחזר חומר שנמחק בטעות. ובמידה ולא בוצע גיבוי, ישנה אפשרות נוספת והיא טעינת שמירה אוטומטית שמבצעת המערכת כל רבע שעה.

הגדרות סיסמה

הגדרת סיסמה

הגדרת סיסמה


בחלון זה יהיה ניתן להגדיר סיסמה למצבי הפעולה השונים של המערכת.
כאשר מצב בניית מערכת הוא הגבוה מבין השלושה.
הסיסמה תכנס לפועל לאחר יציאה וכניסה מחדש אל התוכנה.
לכל אדם תינתן סיסמה לפי ההרשאות שניתנו לו.
הגדרת הסיסמה בחלק זה היא כללית, ישנה אפשרות להגדיר סיסמאות לפי תפקיד ספציפי באפשרות "עריכת משתמשים".

פרופילים

פרופילים

פרופילים

יצירת פרופיל

יצירת פרופיל

מערכת שעות שחף מאפשרת לכם לשמור את המערכת הקיימת ולפתוח במקביל למערכת הקיימת מערכת חדשה.
פתיחה של מערכת חדשה במקביל למערכת הקיימת נקראת לפתוח פרופיל חדש.
את הפרופיל החדש אתם יכולים לנצל לצורך בנית מערכת זמנית לפני מבחני בגרות או לבנות מערכת חשדה לאחר מבחני בגרות חורף.
כמובן את הפרופיל החדש אתם יכולים לנצל לצורך פתיחה של שנה חדשה.

פתיחת פרופיל חדש

תהליך פתיחת הפרופיל חדש נעשה בכמה שלבים:
1. לחיצה על "הגדרות -> פרופילים".
2. לחיצה על "יצירת פרופיל חדש".
3. מתן שם לפרופיל.
4. באפשרות המשתמש להעתיק מידע מפרופיל קיים; ממידע של בנייה או שוטף.
5. לחיצה על "יצירה".

בחירת פרופיל קיים

בחירת פרופיל קיים תעשה מתוך רשימת הפרופילים.
לאחר בחירה בפרופיל הרצוי, יש לבצע לחיצה על "בחר פרופיל".

יבוא פרופיל משרת

פעולה זו מאפשרת למשתמש לייבא פרופילים אשר נמצאים על שרת שחף.

מחיקת פרופיל

כל הפרופילים שנוצרים, נשמרים של שרת החברה.
בכדי למחוק אותם לגמרי, יש לפנות לאיש התמיכה של בית הספר.
בכדי למחוק אותם מתצוגת הפרופילים:
1. יש להיכנס לתיקיה של מערכת שחף(לרוב c:\timetable.
2. כניסה לתיקיית profiles.
3. ומחיקת התיקייה בעלת שם הפרופיל אותו ברצונכם למחוק.

שמירת נתונים

שמירת נתונים מקומית

שמירת נתונים מקומית

שמירת נתונים הוא חלק חשוב לכל עבודה הנעשית במחשב.
תחת פקד ההגדרות ניתן לשמור בשני אופנים.

שמירה מקומית

דרך פעולה זו מאפשרת שמירה על המחשב עליו עובד המשתמש.
המידע שנשמר מוצג אך ורק לאותו מחשב.
בכדי לשמור שמירה מקומית ישנם שתי דרכים:
1. "הגדרות -> שמירת נתונים -> שמירה מקומית ->שמור".
2. לחיצה על האייקון תמונה בסרגל הכלים הראשי.שמירה ברשת

שמירה ברשת

שמירה ברשת


שמירה ברשת היא שמירה שלרוב נעשה כאשר נרצה להגדיר תפקידים ספציפיים לאנשים מסוימים.
באמצעות שמירה זו ניתן להעביר את המידע השמור ברחבי הרשת לאנשים המתאימים.

בכדי להתשמש בשמירה ברשת יש להגדיר משתמשים עם סיסמה, כאשר לכל אחד תפקיד מוגדר.

ניהול משתמשים הוסף משתמש: נותן את האפשרות להוסיף משתמש חדש.
ראשית נגדיר משתמש וסיסמה. לאחר מכן, נגדיר את מספר הפעולות שאותו משתמש יוכל לבצע.
ערוך משתמש: חלון הזהה להוסף משתמש. השימוש בו נעשה במקרה של הוספת הרשאות או שינוי תפקיד.
מחק משתמש: מוחק משתמש קיים.


מעבר בין מצבים

אפשרות זאת מאפשרת לנו לעבור בין שני מצבי הפעולה של מערכת שחף.


האחד הוא מצב בניית מערכת, שעוברים אליו בלחיצה על תמונה.
פה נזין את נתוני המערכת, ונבנה את מערכת השעות.

והשני הוא מצב ניהול שוטף, שעוברים אליו בלחיצה על תמונה.
פה ננהל את המערכת במהלך השנה, מבחנים, שינויים, חיסורים וכו'.